-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1593 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دعايي را كه با يا من اظهر الجميل آغاز شده، واعظي گفته حتمي الاجابه است. اين چه دعايي است؟

خواهر گرامي! دعايي كه با جملة يا من اظهر الجميل شروع شده، در بسياري از كتب ادعيه مانند مفاتيح الجنان، مصباح المتهجد، اقبال، ص 153 بحارالانوارك ج 92، البلد الامين، صفحة 18، جمال الاسبوع، صفحة 275، عده الداعي، صفحة 237، مفتاح الفلاح صفحة 189، مصباح الكفعمي، صفحة 576، فلاح السائل، ص 196 با نقل هاي مختلف آمده است.

نمي دانيم منظور شما از اين دعا كه يك از نقل ها است، ولي در اين جا به يك نقل از عدة الداعي اشاره مي كنيم: پيامبر اكرم(س) فرمود: جبرئيل اين دعا را بر من فرستاد، در حاليكه متبستم بود و گفت: سلام بر تو، اي محمد(ص)... خدا هديه اي براي تو فرستاد است... كلماتي است با گنج هاي عرش الهي. سپس اين دعا را خواند: يا من اظهر الجميل و ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريره و لم يهتك الستر، با عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كلّ نجوي و يا منتهي كل شكوي، يا كريم الصفح، يا عظيم المنّ يا مبتدئاً بالنِعَم قب السْتحقاقها، يا سيدنا، يا ربّنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، أسألك يا الله أن لا تشوه خلقي بالنار. جبرئيل ثواب ها و آثار فراواني براي اين دعا ذكر كرد.[1]

البته توجه به اين نكته لازم است كه اجابت و عدم اجابت دعاها، بيشتر از آنكه مربوط به دعا باشد، مربوط به دعا كننده و شرايط دعا است. شايد بهترين دعاها را كسي بخواند كه هيچ اميد اجابتي به آن نيست و يك دعاي عادي با هر زباني از طرف كسي خواسته شود كه خداوند به آن توجه نموده و اجابت كند.

[1]عده الداعي، ص 338 _ 337.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.