-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1619 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بعضي از افراد در جلسات دعا و توسل شركت مي كنند، اما در عين حال، فيلمهاي مبتذل را مي بينند. بين اين دو عمل چه رابطه اي مي تواند باشد؟ از اين افراد چگونه مي توان تعبير كرد؟

از اين گونه برخوردها به دوگانگي در رفتار ياد مي شود كه متأسفانه بسياري از افراد به آن مبتلا هستند. امام علي(ع) در يك تقسيم بندي، افراد را به سه گروه تقسيم كرده اند و فرموده اند: مردم سه گروه اند: علماي الهي و دانش پژوهاني كه براي نجات،دنبال تحصيل علم اند و افراد بي سر و پا كه دنبال هر صدايي مي دوند و با هر بادي حركت مي كنند. آن ها با نور علم روشن نشده اند و به ستون محكمي پناه نبرده اند.[15]

گروهي كه در نامه مرقوم داشته ايد، از قسم سوم هستند كه از خود اراده و فكر ندارند و گاهي زود تحت تأثير ديگران قرار مي گيرند. اين افراد را بايد عناصر ضعيف دانست كه پايه هاي محكم ديني در درونشان ايجاد نشده و در حقيقت، التزام عملي به همة باورها ندارند. قرآن مجيد مؤمنان واقعي را از مدّعيان دروغين جدا كرده است و به اعراب باديه نشين كه ادعاي ايمان داشتند، متذكر شده كه: اي پيامبر، به آن ها بگو: شما ايمان نياورده ايد. بگوييد اسلام آورده ايم، ولي هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است.[16]

هر مسلماني را نمي توان مؤمن گفت. مؤمن از نظر قرآن كسي است كه خود را مقيد به انجام تكاليف مي داند. اگر اين معيار قرآني را براي سنجش مؤمنان به كار ببريم، معلوم نيست از انبوه ميليون ها مدّعي اسلام چه اندازه مؤمن واقعي هستند و چه مقدار مسلمان ظاهري. البته وظيفه متدينين واقعي آن استكه اين گروه را امر به معروف و نهي از منكر كنند و به سوي خود جذب نمايند و آن ها را از گناه باز دارند. چه بسا شرايط خانوادگي و محيطي و عوامل ديگر، باعث لغزش و انحراف افرادي شده كه قلباً به آن تمايل نداشته اند.

حضور در جلسات دعا و غيره نشان دهندة طينت پاك و فراهم بودن زمينة هدايت آن ها است. بايد با تشويق و اسباب ديگر بر اين نقطه مثبت تأكيد كرد. با تقويت جنبه هاي مثبت و كسب فضائل قطعاً جنبه هاي منفي ضعيف خواهد شد.

[15] نهج البلاغه، قصار 139.

[16] حجرات(49) آية 14.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.