-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1620 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا براي جلوگيري از اعتياد، تبليغات ديني و مذهبي به طور گسترده صورت نمي گيرد؟

غرق كردن يك ملت خصوصاً نسل جوان در درة هولناك اعتياد به مواد مخدر، يك ساعت بيان شده توسط استعمار و استكبار است. انسان اگر جايگاه وجودي خود را بشناسد، هرگز با مواد مخدر ارتباط برقرار نمي كند، براي اين كه اعتياد مستلزم خروج از انسانيت است بدين خاطر علماي اسلام و مراجع معظم تقليد، اعتياد به مواد مخدر را تحريم نموده اند.[13]

براي ريشه كن كردن يا به حداقل رساندن اعتياد به مواد مخدر، تبليغات و كارهاي فرهنگي همه جانبه و گسترده از طرف نهادها و سازمان هاي فرهنگي و رسانه هاي گروهي لازم و ضروري است و اين را همگان مي دانند و تا حدود زيادي كار انجام گرفته است. مراجع معظم تقليد فتوا به تحريم، مصرف مواد مخدر داده اند و روحانيون در مواردي كه احتمال تأثير داده اند، حرمت و مفاسد مواد مخدر را توضيح مي دهند. سازمان هاي ديگر با ابزاري كه در دست دارند، مانند چاپ پوستر و نصب آن در مكان هاي عمومي يا بيان مضرات استعمال مواد مخدر از طريق راديو و تلويزيون، كارهاي تبليغي انجام مي دهند، ليكن به علت تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان اسلام عليه جامعة ايران كه هر روز مشكل و جوّ تازه اي بر ضد ايران درست مي كنند، فرصت كار تبليغي بيشتر در مورد مواد مخدر باقي نمي ماند. يكي از عوامل عدم تبليغ گسترده در مورد با اين وجود بايد پذيرفت كه تا كنون، در حد و اندازة تهاجم دشمن، ظاهر نشده ايم. شايد يكي از دلائل آن تعدّد مراكز تصميم گيري در حوزه فرهنگي و عدم تمركز در يك نهاد مسئول و عدم اختصاص بودجه لازم باشد كه اميدواريم اين معضل بر طرف گردد.

[13] ويژه نامة مواد مخدر، ص 19 و 24.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.