-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1688 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اختلاف ماه هاي قمري و شمسي به چه خاطر است؟ لطفاً توضيح دهيد.

ماه به عربي قمر خوانده مي شود. امّا اصطلاح ماه (شهر در زبان عربي، يعني مدت زمان مشخص) يك قسمت از دوازده قسمت سال است.

خداوند سبحان در قرآن كريم فرموده است: إنّ عدّة الشهور عندالله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات و الارض؛ شمار ماه ها نزد خداوند دوازده است در كتاب خدا از روزي كه آسمان و زمين را بيافريد.

يك ماه مدت زماني است كه در آن ماه (قمر) در آسمان صورت هاي گوناگون پيدا مي كند تا به صورت اوليه خود باز گردد. ماه قمري كه اعمال و اعياد ديني مسلمانان (روزه، حج، عيد قربان و غيره) با آن تنظيم مي شود، از رؤيت هلال شروع مي شود، و مدتش برحسب آن كه هلال بعد در 29 يا سي روز پس از هلال اوّل ديده شود، 29 يا سي شبانه روز است.

امّا ماه شمسي مبناي محاسبه آن، حركت ظاهري ساليانه خورشيد به دور زمين است، كه هر روز آن را قريب 1 درجه از مغرب به طرف مشرق مي برد. در اين حركت خورشيد سالي يك بار از مقابل برج ها مي گذرد. مدار اين حركت در صفحة دايره البروج واقع است كه سال شمسي مبتني بر آن است.

سال شمسي 365 شبانه روز است كه آن را به دوازده ماه قراردادي موسوم به ماه شمسي تقسيم مي كنند.هر ماه شمسي سي يا 31 روز است و به طور كلي سال شمسي نسبت به سال قمره يازده روز بيشتر دارد.

به عبادت مختصر، ماه شمسي از حركت زمين به دور خورشيد، حساب مي شود و ماه قمري از حركت ماه به دور زمين و كيفيت قرار گرفتن آن در نسبت با زمين.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.