-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1692 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا افراد مستجاب الدعوه مانند علماي عظام نابودي جنايتكاراني مانند بوش و شارون را طلب نميكنند، و اگر طلب ميكنند چرا مستجاب نميشود؟

علما و كساني كه اهل دعا و راز و نياز هستند، براي نابودي جنايتكاران دعا ميكنند، ليكن بايد توجه داشت كه اجابت دعا شرايطي دارد، از جمله اين كه: دعا جاي كار و اقدام عملي را نميگيرد و بايد توأم باكوشش و تلاش باشد. رسول خداصلي الله وعليه وآله فرمود: هر كس دعا كند، ولي عمل ننمايد، مانند كسي است كه بدون چلّه كمان ميخواهد تيراندازي كند. نيز فرمود: دعاي كسي كه در خانه نشسته و از خدا طلب روزي بحارالأنوار، ج 93، ص 312.

ميكند، مستجاب نميشود.

همان، ج 71، ص 344.

در روايات ديگر وارد شده: فردي كه زن ناصالحي دارد و دعا ميكند كه خدا او را از شرّ وي نجات دهد، دعايش مستجاب نميشود، چون خدا طلاق را در اختيار او قرار داده است. اگر واقعاً ناصالح است، و زندگي با او منافات با مصلحت دنيا و آخرت دارد، ميتواند او را طلاق دهد، از اين رو دعاي وي بي معنا است.

همان، ج 93، 256.

باز نقل شده است كه حضرت موسيعليهالسلام بيمار شده بود ، بني اسرائيل به او گفتند: اگر از فلان گياه استفاده كني خوب ميشوي. موسي گفت: من خود را مداوا نميكنم تا خداوند مرا شفا دهد. چندي گذشت اما اثري از بهبودي آشكار نشد. از جانب خداوند به او وحي شد: به عزت و جلالم سوگند! شفايت نميدهم مگر اين كه از همان گياه استفاده كني. اي موسي! ميخواستي با توكل خود حكمت مرا باطل سازي؟! به جز من چه كسي خاصيت شفابخشي را به ريشه گياهان داده است. پس يكي از شرايط قبولي دعا تلاش در جهت هدف و مراد محمد مصباح يزدي، دوست بر درگاه، ص 33.

ميباشد.

از طرف ديگر، جهان براساس سنتها و قوانين خاص خود اداره ميشود و براي تحقق هر چيزي بايد تمام علتها و شرايط تحقق يابد، و دعا تنها بخشي از علت و شرايط تحقق يك چيز است. در موردي كه سؤال شده سنت الهي بر اين تعلق گرفته كه سرنوشت هر ملتي به دست خود آنان ورق بخورد. قرآن ميفرمايد خداوند آن چه را مردم دارند تغيير نميدهد مگر آن كه آنها سرنوشت خود را تغيير دهند.

رعد (3) آيه 11.

در جاي ديگر فرمود: اينها همه به خاطر آن است كه خداوند نعمتهايي را كه به هر قوم و ملتي داده،

هرگز تغيير نميدهد، مگر آن كه آنها خود را تغيير دهند.

انفال (8) آيه 53.

در آيه ديگر فرمود: فساد در خشكي و دريا به خاطر كارهايي كه مردم انجام ميدهند آشكار شد. از روم (30) آيه 41.

آيات فوق استفاده ميشود كه مفاسد اجتماعي مانند: ناامني، جنگها، تسلط ظالمان و گرفتاري مظلومان، مولود عملكرد انسانها و جوامع بشري است و راه رهايي از اين نابسامانيها به دست آنان است، چرا كه ظالمان و جباران افراد معدودي هستند. اين سكوت و تسليم بيدليل مردم است كه به جباران نيرو و توان ميبخشد تا ظلم و جنايت كنند.

ظلم بوش و شارون بر جامعههاي اسلامي و فلسطين معلول دو چيز است:

يكي خوي ظالمانه آنان و ديگري عدم اقدام جدّي و عملي كشورهاي اسلامي عليه متجاوزان اگر كشورهاي اسلامي به وظيفه الهي خود كه وحدت كلمه و قيام عليه متجاوزان بر حقوق ملت اسلام است عمل نمايند، دست آمريكا و اسرائيل قطع خواهد شد. به فرموده حضرت امام خميني(ره) اگر هر مسلمان يك سطل آب بريزد، اسرائيل را سيل ميبرد. بعضي از كشورهاي اسلامي نه تنها عليه اسرائيل و آمريكا اقدام نميكنند، بلكه از آنها حمايت هم مينمايند. در جنگ عراق عليه ايران اگر ملت ايران جبههها را پر نميكردند و به جهاد و دفاع نميپرداختند و فقط دعا ميكردند، كاري از پيش نميبردند، زيرا اين كار برخلاف سنت الهي بود، ليكن در عين دعاهاي خالصانه، از جان و مال نيز گذشتند. خداوند هم نصرت و پيروزي را نصيب آنان كرد. با مطالعه تاريخ پيامبران و امامان معصومعليهمالسلام به اين نتيجه ميرسيم كه آنان در عين اين كه دعا ميكردند و اعتقاد داشتند كه پيروزي در برابر دشمنان با عنايت و خواست و كمك الهي است و طبعاً استجابت دعاي آنها، مؤثرتر از دعاي عالمان و... نيز است، ولي هرگز دست از جهاد و مبارزه بر نميداشتند. علماي اسلامي هم براي نابودي بوش و شارون دعا ميكنند و در حد توان خود اقدام عملي انجام ميدهند، ليكن قطع يد آنان از كشورهاي اسلامي اقدام عملي همه مسلمانان را ميطلبد. از طرفي تا مصلحت الهي نباشد، دعا مستجاب نميشود. حضرت موسيعليهالسلام به فرعون نفرين كرد اما بعد از چهل سال دعايش مستجاب شد. يعني شايد مصلحتها و علتهايي وجودداشته باشد كه از آن آگاهي نداشته باشيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.