-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1730 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دعاي صحيفه چه فضيلتي دارد؟

دعا يكي از وسايل ارتباط بنده با خدا است. دعا كليد بخشش خداوند و وسيله رسيدن به حاجت است. نعمتها و رحمت هايي نزد پروردگار است كه جز با دعا نميتوان به آن رسيد. دعا داراي فضيلت زيادي است تا جايي كه رسول خدا (ص) فرمود: دعا با فضيلتترين عبادت است.(1)

امام باقر (ع) فرمود: محبوبترين عمل پيش خدا اين است از او چيزي خواسته شود.(2)

اگر منظور شما از دعاي صحيفه دعاهاي صحيفه سجاديه امام زين العابدين (ع) باشد، جواب اين است كه اين دعاها از پرفضيلتترين دعاها است، چرا كه دعاهاي صحيفه سجاديه از زبان معصوم (ع) صادر شده و انسان معصوم بهتر ميداند كه چه چيزهايي كاملاً به نفع انسان است، تا آنها را از خدا بخواهد. دعاهاي صحيفه سجاديه به انسان درس معرفت، خداشناسي، اخلاق، عبوديت، مهرباني، عطوفت چگونه زيستن و چگونه به خوش بختي رسيدن ميدهد. به انسان ياد ميدهد كه چگونه دعا كند و چه چيزهايي را از خدا بخواهد كه اگر به آنها برسد، به سعادت هر دو جهان رسيده است.پينوشتها:

قدس سره - محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمة، ماده دعا شماره رضي الله عنهعليهاالسلامقدس سرهمقدس سرهم.

رضي الله عنه - همان، شماره قدس سرهعليهاالسلامقدس سرهمقدس سرهم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.