-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1790 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه مفاتيح الجنان از كتابهاي معروف مذهب ما است، چرا در بعضي موارد دستخوش خرافات شده است، مثل دعاي سردرد، دل درد و رفع جن؟

وجود دعايي براي رفع سردرد و... در كتاب مفاتيح الجنان دليل بر خرافي بودن اين گونه دعاها نيست، چرا كه دعا از نظر قرآن و حديث يكي از راههاي پيروزي بر مشكلات و بيماريهاي روحي و جسمي ميباشد. خدا در قرآن ميفرمايد: ادعوني استجب لكم؛ مرا بخوانيد تا (دعاي) شما را بپذيريم.(1) پس اصل دعا براي رفع گرفتاريها يكي از اصول مسلم اسلامي است، ليكن بايد توجه داشت دعا شرايطي دارد. يكي از شرايط اين است كه نبايد دعا را جايگزين كار و كوشش و استفاده از دارو و درمان و راهكارهاي طبيعي قرار داد، بلكه بايد با توجه به شرايط دعا كه در كتابهاي مربوط به شرح و توضيح دعا نوشته شده است، دعا نمود. اعتقاد و باور داشته باشيم كه خداوند براي هر چيزي سببي قرار داده و بسياري از امور طبيعي به واسطه اسباب طبيعي انجام ميشود، در عين حال خواندن دعا هيچ تناقضي با آن ندارد، چون در عين حال كه در بعضي امور مؤثر است، از نظر روحي و رواني آثار مثبتي براي انسان دارد.

بنابراين نميتوان گفت صاحب مفاتيح الجنان در اين كتاب شريف وارد خرافات شده است؛ بلي ممكن است برخي از دعاهاي ذكر شده در آن كتاب داراي سند صحيح نباشد و از حضرات معصومين (ع) وارد نشده باشد، اما آن موارد كاملاً مشخص نيست و نميتوان مصاديق خاصي را ذكر كرد كه حتماً چنين مواردي از نظر سند غير معتبر است. اما مواردي از نظر سند، اعتبار حتمي دارد. اگر چنين بود، ميتوانست از هم جدا شوند و تنها موارد معتبر ذكر شوند و اين مسئلهاي است كه بحث مفصلي را ميطلبد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.