-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1808 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

لطفاً منابعي را معرفي كنيد كه در آن وظايف زنان در عصر غيبت بيان شده باشد.

وظايفي كه انسانها در عصر غيبت به طور كلي و عام دارند، مربوط به قشر، نوع يا جنس خاص نيست، عصر انتظار، مرد يا زن نميشناسد، همان گونه كه تكليف وظيفه عمومي همهانسانها است، زيرا كه انتظار مقدمه ظهور است و هنگام ظهور هنگام تحقق وعدههاي الهي است كه بشارت داده شده است.

در عين حال بعيد به نظر نميرسد كه زنها به جهت موقعيت خاصي كه دارند، بيشتر در معرض فتنه وامتحان باشند و عصر غيبت، عصر پر تب و تابي براي آنان باشد، چون زنان يكي از بهترين حربهها براي فريب دادن مردان و در نتيجه سقوط و انحطاط جامعه ميباشند، در بعضي از كتابها تكاليف و وظايف خاصي براي مردم در زمان غيبت معيّن شده است كه از جمله آن ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

1 - ناراحت بودن براي آن كه امام از ديدگان پنهان است.

2 - انتظار فرج داشتن كه افضل اعمال است.

3 - دعا كردن جهت حفظ وجود مبارك حضرت از شرور و شياطين و جنّ.

4 - صدقه دادن براي حفظ وجود عزيز امام.

5 - حج كردن به نيابت امام.

6 - تعظيم كردن و به پا خواستن پس از شنيدن نام حضرت.

7 - تضرع و گريه و زاري به درگاه خداوند به جهت حفظ ايمان و دين.

8 - استمداد و كمك گرفتن از حضرت هنگام گرفتاريها و سختيها.

9 - انجام تكاليف و احكامي كه خداوند بر مسلمان مقرر نموده و تبليغ آنها تفصيل پاسخ را ميتوانيد در پايان كتاب شريف منتهي الامال بخوانيد.

10 - ايجاد آمادگي براي ظهور حضرت.

خواندن كتاب هايي چون خورشيد مغرب و دادگستر جهان، نوشته آقايان محمد رضا حكيمي و ابراهيم اميني مفيد به نظر ميرسد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.