-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1809 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با وجود اين كه نماز، دعا و ذكر زيادي در طول شبانه روز انجام ميدهم، ولي گاهي اوقات اين احساس در من ايجاد ميشود كه خيلي از خداوند فاصله دارم، لطفاً راهنماييام كنيد؟

همان گونه كه عُجب و خود پسندي وخود را از خدا طلبكار دانستن از دامهاي شيطان و گناهي بزرگ است، احساس دوري منوط از خدا، و نااميدي نيز از كليدهاي ابليس و از گناهان كبيره شمرده ميشود.

ابليس خبيث نه تنها براي انسانها به تناسب موقعيت علمي، ديني، فكري و ايماني شان، دامهاي متفاوت دارد، بلكه براي حالات و اوقات مختلف يك انسان نيز نقشهها و طرحهاي مختلف تدارك ميبيند.

اگر از راهي نتوانست موفق شود، هدف خود را از راه ديگري دنبال ميكند، عارف كامل، استادِ امام خميني(ره) مرحوم ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي در رساله لقاء اللَّه در اين باره ميگويد: شيطان همه همتش اين است كه انسان را در هر حال كه هست، از راه خدا منع نمايد و اگر از راههاي معمولي هواي نفس نتوانست برگرداند، آن وقت از طُرق مُمَوَّهه (پنهاني و مخفي) شرع و عقل ميآيد.(1)

بنابر اين:

اولاً - از زياده روي در خواندن دعا و ذكر و نمازهاي مستحبي اجتناب كن،

ثانيا - با انجام واجبات و ترك گناهان، به طور يقين بدان كه احساس دوري از خدا، از القائات شيطان است. به آن توجه نكن.

پي نوشتها:

1 - لقاء اللَّه، ص 83.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.