-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1811 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اينجانب دانشجويي 24 سالهام و الحمدللَّه از نظر شغلي و معيشتي مشكلي ندارم. علاقه مند به تحصيل در حوزه ميباشم، ولي به علّت سن زياد، قادر به تحصيل در دوره روزانه نميباشم. خواهشمندم در خصوص چگونگي تحصيل غير حضوري در حوزه علميه، بدون توجّه به مدرك و شهريه اينجانب را راهنمايي فرماييد.

برادر بزرگوار! ضمن تقدير و تشكر از اعتماد و مكاتبه شما با اين مركز و آرزوي توفيق و موفقيت بيشتر براي شما از درگاه حضرت احدّيت.

با توجه به شوق و علاقهاي كه در شما نسبت به تحصيل در حوزه علميّه و استفاده معنوي و علمي از حوزه وجود دارد، پيشنهاد ميكنيم در وهله اوّل به حوزه علميه شهر يا مركز استان خودتان مراجعه نموده و در اين خصوص با علما و مسئولان محترم حوزه آنجا صحبت و مشورتي داشته باشيد. اگر بخواهيد از مباحث علمي و ديني حوزه علميه قم استفاده بيشتري را ببريد، بعضي از مؤسسات و مراكز، همانند مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كه تحت نظر حضرت استاد آية اللَّه مصباح يزدي اداره ميشود) وجود دارد كه به صورت غير حضوري و پاره وقت و از طريق آزمون و امتحان، اقدام به جذب افرادي همانند شما مينمايد.

براي پي بردن بيشتر به جزئيات اين مراكز ميتوانيد با شماره مركز مديريّت حوزه علميه قم 7740971-4 -0251 معاونت آموزش و يا پذيرش، تماس حاصل فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.