-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1813 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت خستگي و عدم رغبت به تحصيل چيست؟

برادر بزرگوار! با عرض ارادت خالصانه از مكاتبه مجدد شما كه نشان از اعتماد و خوشبيني شما دارد بسيار خرسنديم و اميدواريم به حسن اعتماد و نظر نيك شما پاسخي در خور بدهيم. امّا در مورد موضوع مدنظرتان نكات زيرا را به عرض ميرسانيم.

الف) توجه به مكاتبه دوم:

در اين مورد بايد متذكر شويم:

1- مكاتبه دوم تشخيص ابتدايي و اوليّه ما را تأييد كرد كه علت تمام مشكلات مرتبط به تحصيل و دانش اندوزي شما ريشه در انزواطلبي دارد. بايد با ورود به اجتماعات صميمانه و نشاطانگيز روحيه خود را هميشه شاداب نگهداريد تا انگيزه انجام تمام كارها از جمله تحصيل را داشته باشيد.

2- بدون عمل به راهكارهاي بيان شده، مقصود به دست نميآيد. بايد به تمام راهكارها بدون كم و كاستي عمل كنيد و بدانيد كه عمل به آنها به هيچ چيزي افزون بر انگيزه و همّت نياز ندارد. پس با اراده و برنامه ريزي دقيق آستينها را بالا بزنيد و اقدام كنيد تا به هدف خود برسيد. توجه داشته باشيد كه به ميزان عمل موفق خواهيد بود. بر اين اساس گرچه از مكاتبه شما خرسنديم، ولي از اين كه بدون گزارش از تأثير راهكارهاي پيشنهادي بود، گلايهمند هستيم. گويا هنوز اقدام جدّي صورت ندادهايد.

ب) بر اساس دو مكاتبه:

به تمام راهكارهاي قبلي به صورت دقيق و برنامه ريزي شده عمل كنيد. افزون بر آن به نكات زير نيز عنايت كامل داشته باشيد:

1- منفي بافي در مورد خود، تحصيل خويش، توانمنديهاي ذهني و شناختي و... را كنار بگذاريد. ديگر از ناتواني، نميشود، نميتوانم، ذهنم ناتوان شده و... سخن نگوييد. فهرستي از توانمنديها، استعدادها، امكانات و نقاط قوّت و مثبت خود يادداشت نماييد و آنها را مرور و تكرار كنيد. آدمي تا منفي باف است اگر تواناترين فرد عالم باشد، چون منفي بافي ميكند، از همدمي مردم ناتوانتر عمل خواهد نمود و از تمام همقطاران خود عقب خواهد ماند.

2- از مقايسه خود با ديگران خودداري كنيد. توان خود را بشناسيد و بر اساس همان عمل كنيد. توجه داشته باشيد كه به ميزان عمل توانا هستيد. ابتدا به سراغ توان خود نرويد و آن را مورد قضاوت كمّي قرار ندهيد، بلكه عمل كنيد تا پي به توان خود ببريد، مانند وزنه بردار؛ او وزنه زند و پي به توان خود ميبرد، نه اين كه وزن برداري نكرده بگويد اين قدر توان دارم و اين قدر نه، پس عملي تصميم بگيريد، يعني عمل بر اساس توان، نه مقايسه با ديگران و نه حرف و قضاوت سايران.

3- مدتي به ذهن خود استراحت بدهيد و به اصطلاح آسوده بگرديد و در هيچ فكر و انديشهاي نباشيد. درس را رها كنيد و... بعد از يك يا دو هفته يا توجه به تأثير درس در زندگي و ثمرات مثبت آن اقدام به تحصيل هدفدار و برنامه ريزي شده كنيد.

4- با گذشته خود به خصوص گذشته تاريك و ناپسند خود زندگي نكنيد. گذشته را چراغ راه آينده قرار دهيد، نه آن كه تاريكيها و شكستها را به آينده گسترش و تعميم دهيد. بهتر است بگوييم به فكر زندگي حال خود باشيد، زيرا گذشته، چيزي كه گذشت و آينده هنوز نيامده و شايد اصلاً نيايد، پس آنچه باقي ميماند، حال است و بايد آن را غنيمت شمرد.

به فكر آينده بودن، غير از نگران آينده بودن است.

5- دوست گرامي كار مشاور آن است كه خدمات مشاورهاي تقديم كنيد. از تجويز دارو كناره ميگيريم.

در مورد شما اين عمل اصلاً مقدور نيست، چون بدون معاينه و ديدار چگونه ميتوان دارو تجويز نمود؟ پس از توصيه دارويي معذوريم. توصيه ميكنيم بدون تجويز پزشك متخصص از مصرف هر گونه دارو خودداري كنيد. اگر با تجويز پزشك دارو مصرف ميكنيد، بعد از اتمام دوره مصرف مجدداً به پزشك متخصص شما تقدير و تشكر ميكنيم و منتظر عمل به راهكارها و ارائه گزارش از تأثير آنها و پاسخ دقيق، صحيح و كامل به تنها سؤال اخير هستيم. خدا نگهدارتان.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.