-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1816 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در كشورهاي نزديك به هم اول در آخر ماه در سه يا دو روز مختلف ميباشد؟ مشخص است چون ملاك رؤيت هلال آن هم با چشم غير مسلح است، سؤال اين جا است كه توجيه علمي اختلاف چگونه است؟

از آن جا كه مبناي حكم شرعي در مسئله اثبات اول ماه، براساس توجيهات علمي و ابزارهاي علمي نميباشد، بنابراين به دنبال توجيه علمي به معناي مصطلح رفتن صحيح نميباشد؛ اما توجيه عقلاني مسئله براساس معيار شرعي كه رؤيت با چشم غير مسلح است، همان گونه كه قبلاً گفته شد، در اين مسئله (رؤيت هلال) و برخي از مسائل در دين اسلام، علاوه بر حكم، موضوع و راه رسيدن به آن نيز تعيين شده است، بنابراين فقهاي اسلامي نظريات مختلف دارند. بعضي از فقها رؤيت آن را در يكي از سرزمينهاي اسلامي كه نزديك به هم هستند، دليل و حجت شرعي براي اثبات آن براي افراد در كشورهاي همجوار ميدانند (1) و بعضي ديگر رؤيت و اثبات آن در يك نقطه از كشور را، تنها براي افرادي كه در نقاط ديگر كشور هستند، حجت شرعي ميدانند. ظبيعي است كه طبق اين مبنا، در يك كشوري رؤيت هلال اعلام شود و در كشور همسايه آن چنين نشود، زيرا در آن كشور رؤيت صورت نگرفته است. البته قاعدتاً نبايد اختلاف به بيش از دو روز كشيده شود، مگر آن كه مبناها متفاوت باشد. در بعضي از كشورهاي اسلامي تولد ماه را معيار اثبات اول ماه ميدانند، نه رؤيت آن را.

پينوشتها:

1 - نظريه آيت الله خويي و تبريزي. ر. ك: توضيح المسائل مراجع، ج 1، ذيل مسئله 1734.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.