-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1820 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه تفاوتي ميان شناخت يك موضوع و ايمان به آن وجود دارد؟

در ابتدا به ذهن ميرسد كه ايمان از مقوله علم و شناخت است اما با دقت بيش تر معلوم ميشود كه علم اعم از ايمان است، يعني اين طور نيست كه هر كس به چيزي علم دارد، ايمان به آن نيز داشته باشد. قرآن مجيد به مواردي اشاره ميكند كه كساني با وجود علم، ايمان نداشتند. در مورد فرعونيان ميفرمايد: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؛ با آن كه دل هايشان بدان يقين داشت، از روي ظلم و تكبر آن را انكار كردند.(1)

ايمان علاوه بر شناخت بايد به مرحله اعتقاد و باور دروني برسد، يعني بايد در دل جاي گيرد و تا به مرحله قلب و دل راه نيافته باشد، ايمان به آن گفته نميشود.

در بعضي از تعاريف ايمان، عمل نيز جزئي از ايمان دانسته شده است، يعني علاوه بر شناخت و اعتقاد قلبي دروني، بايد عمل نيز منطبق بر آن باشد، تا به آن ايمان اطلاق شود.

بسياري از سيگاريها نسبت به ضرر و زيان استعمال دخانيات اطلاع دارند اما در عين حال سيگار را ترك نميكنند و اين امر، تمايز بين علم و ايمان را ميرساند. البته براي رسيدن به ايمان، شناخت لازم است، ولي هرگز علم با ايمان مساوي نيست و علم، تمام ايمان نيست.

پي نوشتها:

1. نمل (27) آيه 14.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.