-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1824 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اينجانب يكسال است كه مبلغ 400/000 تومان به يكي از بستگانم قرض دادهام و او از پرداخت آن خودداري ميكند. در كنار اين قضيه اين شخص سالها است كه آرامش را از زندگي من گرفته و با دخالتهاي بي مورد و ايجاد مزاحمت در كار و زندگي من، آسايش من را از بين برده است. خواهشمندم ضمن بازداشت اين فرد پليد، طلب بنده را از وي بازستانده و بار ديگر آرامش را به زندگي من بازگردانيد.

درخصوصطلبي كه درباره يكي از بستگان خود نوشتيد، به نظر ميرسد در مرحله اول بهتر است از راهنماييها و مساعدت افرادي از فاميل كه مقبوليت زيادي دارند يا حرف شان در فرد مورد نظر و كنترل رفتار او تأثير دارد، بهرهمند شويد و از طريق آنها بتوانيد او را كنترل كنيد و مبلغ مورد نظر خود را پس بگيريد. اگر از اين طريق اقدام كنيد، هم حيثيت و شئونات خانوادگي شما محفوظ ميماند و هم راهي آسان تر وسيعتر براي رسيدن به خواسته خود در پيش گرفتهايد.

اما اگر اين راه به نتيجه نرسيده و اصرار بر پيگيري قضيه از راههاي قانوني را داريد، ميتوانيد براساس مستندات و مداركي كه داريد، جهت مطالبه طلب خود و شكايت از شخص مورد نظر براساس مزاحمت و آزار غير اقدام كنيد. اين شكايت زماني ميتواند مطرح شود كه مدرك و دليلي براي ادعاي خود داشته باشيد. هم درخصوص پولي كه از او طلبكار هستيد، بايد مدرك و سندي داشته باشيد و هم درخصوص سلب آسايش از شما بايد شهود و مستنداني ارايه دهيد تا در دادگاه به نفع شما رأي صادر شود. اگر در هر دو مورد براي ادعاي خود مدرك و شاهدي نداريد، بهتر است اصلاً به فكر شكايت نباشيد، چون دادگاه براساس شواهد و مدارك به صدور رأي ميپردازد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.