-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1825 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

شبهاي زيادي شده كه بدون اراده به خواب رفتهام. از هر روشي استفاده كرده اما به هدف نرسيدهام. عدم كنترل مدت خواب شب و مصرف بيهوده برق زياد مرا عصباني كرده است. به من كمك كنيد.

از اين كه با ما مكاتبه نمودهايد سپاسگزاريم.

متأسفانه نامه 26222 كه آخرين نامه شما بود پيدا نكرديم تا مشكل شما و پاسخ اين واحد مورد بررسي قرار گيرد، اما با توجه به توضيحات شما در اين نامه در پاسخ ميگوييم:

پرخوابي و عدم كنترل خواب، عوامل مختلفي ميتواند داشته باشد، مانند افسردگي، ضعف جسماني و پايين بودن فشار خون و يا حتي در مواردي ممكن است وراثتي باشد قبل از هر چيز بايد تست كامل از سلامت خود داشته باشيد.

و با آزمايش خون، وضعيت جسماني خود را ارزيابي نماييد در اين صورت رجوع به پزشك لازم است اگر مشكل شما افسردگي و كسل بودن باشد، با تنوع بخشيدن به زندگي. ورزش و تفريح، آن را كم كنيد و با خوردن تنقلات در هنگام خواب آلودگي در شب، خود را مشغول نماييد. علاوه بر آن براي غلبه بر خواب شبانه، خواب در نيمه روز يعني ظهر و مقدار لازم براي استراحت را فراموش نكنيد و از اين طريق استراحت كافي به بدن داده و خواب خود را تنظيم نماييد و چه بسا اين خواب برايتان به صورت عادت درآمده باشد. بديهي است كه مانند عادات ديگر قابل اصلاح است، ولي تمرين، پشتكار و تصميم ميخواهد. البته در روزهاي نخست اين امر مشكل به نظر ميرسد، ولي با خود بگوييد، بايد بيدار بمانم و در اين راه از عهد و نذر استفاده كنيد و در صورت تخلف، خود را جريمه نماييد. قطعاً با تقويت اراده و عزم راسخ قادر ميشويد، بر خود تسلط يابيد و خوابتان را كنترل كنيد.

نكته مهم ديگر پرهيز از پرخوري است، چون پرخوابي رابطه مستقيم با پرخوري دارد.

حضرت مسيح (ع) ميفرمايد: زياد نخوريد كه هر كس زياد بخورد، زياد ميخوابد و كسي كه زياد بخوابد، نماز كم ميخواند. (1) شبها، شام كم بخوريد و از غذاهاي سبك و ساده استفاده كنيد.

در مورد استفاده از چاي و قهوه بايد بگوييم اين مواد براي همه افراد جواب مثبت نميدهد و استحمام اگر با آب نيمه گرم باشد، خود سبب خواب عميق و سريع ميگردد؛ برعكس آب سرد محرك بوده و مانع خواب ميشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.