-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1829 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علم غيب مختص به خدا است. چگونه بعضي از افراد از غيب خبر ميدهند و درست هم درميآيد؟

در قرآن كريم آيات چندي در مورد علم غيب وارد شده و در روايات فراواني نيز به اين موضوع اشارت رفته است و مفسران به بحث در مورد آنها پرداختهاند. از مجموع اين مباحث استفاده ميشود:

علم غيب در درجه اول اختصاص به خدا دارد و او ذاتاً و به طور استقلالي، به غيب آگاهي دارد. براي آگاهي از غيب، هيچ گونه نيازي به شخصي يا چيزي ندارد. اين سخن در قرآن آمده است: بگو هيچ يك از كساني كه در آسمانها و زمين هستند، غيب را نميدانند مگر خدا و: (اي پيامبر) بگو من به شما نميگويم خزائن خداوند نزد من است، و من غيب نميدانم. (2)

از سوي ديگر آياتي ميگويد كه خداوند به نوعي علم و خبر از غيب را به پيامبران داده است. و چنين است كه از خبرهاي غيبي به تو وحي ميكنيم

چنان نبود كه خداوند شما را از علم غيب آگاه كند، ولي خداوند از ميان رسولان خود هر كس را بخواهد برميگزيند (و قسمتي از اسرار غيب را در اختيار او ميگذارد). (3) پس هستند بندگاني كه بر غيب آگاهي دارند. در زمان پيامبر و اميرالمؤمنين و ساير ائمه پيشگوييهايي توسط اين بزرگواران صورت گرفته است كه از آگاهي آنها بر غيب حكايت ميكند كه به اذن الهي بر غيب اطلاع يافتهاند. غير از پيامبران و معصومين، اشخاص ديگري نيز هستند كه با اذن الهي بر برخي از علوم غيبي آگاهي مييابند، مانند وصي حضرت سليمان به نام آصف بن برخيا كه به تعبير قرآن علم محدودي از كتاب نزدش بود و تخت بلقيس را در يك چشم بر هم زدن نزد سليمان حاضر نمود. (4) موارد فراوان ديگري در تاريخ مضبوط است. از طرف ديگر هستند ناآگاهان و شياداني كه با ادعاي احاطه به علم غيب، قصد فريب مردم را دارند و با تسخير جن و يا رياضتهاي باطلي كه دين اسلام آنها را ممنوع نموده است، براي خود وسيله كسبي فراهم نموده و به فريب مردم دست زدهاند. بايد ضمن دقت كامل فريب اين گونه افراد را نخورد، ولي اگر واقعاً از اولياي خدا باشد و قصد گمراه كردن مردم را نداشته باشد، احتمال دارد كه بر غيب آگاهي يابد، آن هم به مقدار محدود، نه اين كه هر چه را اراده كند، بر آن آگاهي يابد، چرا كه اين مقام فقط به انبيا و اولياي خدا يعني امامان معصوم (ع) اختصاص دارد.

براي اطلاع بيشتر به تفسير نمونه آدرسهاي ذيل رجوع شود:

تفسير نمونه ج 1، ص 70

تفسير نمونه، ج 25، ص 142 تا 154.

تفسير نمونه، ج 23، ص 551.

پينوشتها:

1 - نمل (8) آيه 65.

2 - انعام (6) آيه 50.

3 - آل عمران (3) آيه 179.

4 - نمل (27) آيه 40.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.