-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1832 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نظر شما در مورد شوراي فقاهت چيست؟

شوراي فقاهت اگر به معناي شوراي مراجع عظام تقليد به منظور شور و مشورت و هماهنگي در تصميمگيريهاي لازم براي اداره امور مسلمانان و هماهنگي در اعلام برخي مسائل ديني است كه نقش مراجع در آنها حساس و حياتي است مانند اعلام اول ماه، بسيار خوب و لازم است اما اگر منظور از شوراي فقاهت شور و مشورت به منظور يكي شدن يا نزديك گرديدن نظريات فقهي باشد، شدني نيست، زيرا مجتهد و صاحب نظر در صورتي كه با كمال دقت و كنكاش به نتيجه و نظريهاي رسيد، اگر چه اكثريت افراد شورا نظرشان به يك سو باشد، نميتواند به صرف اين كه اكثريت يا چنين گفتهاند، نظرش را عوض كند.

بنابراين شوراي فقاهت به منظور اول و براي تعيين يك مرجع كه مردم را از سردرگمي بيرون آورد و اين همه اختلافات كه باعث مكدر شدن چهره دين و مرجعيت و سردرگمي مردم ميشود از بين برود. به نظر ضروري و لازم است. اگر مراجع عظام كه معروف هستند، دور هم جمع شوند و يك نفر را به عنوان مرجع علي الاطلاق معرفي كنند، بسيار كار خوب و پسنديدهاي است و مردم از سردرگمي و حيرت نجات مييابند و باعث عزت و وحدت مسلمانان شده و بر قدرت روحانيت و مرجعيت شيعي افزوده ميشود و نقش مؤثري در جهان معاصر ميتوانند ايفا كنند.

البته عدم تحقق اين مسئله ميتواند عوامل متعدد داشته باشد و پاسخ به آن را كمي مشكل ميكند. شايد سبب آن، فقدان شخصيت جامع از هر جهت باشد كه در زمانهاي گذشته آيت الله بروجردي اين امر تحقق داشته است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.