-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1838 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا لا تقف ما ليس لك به علم عمل كردن به آنچه را كه ظني است، حرام نكرده است؟

اصل اولي در ظنون، عدم حجيت آن ميباشد و بر آن ادلهاي قائم شده است و آيه شريفه قرآن كه در بالا اشاره شده است، بر همين موضوع دلالت ميكند، پس در احكام شرعي به غير قطع و علم نميتوان عمل نمود و حرام است، لكن اگر دليلي قطعي وجود داشت كه ميتوان در احكام شرعيه به اخبار ظني الدلاله عمل نموده چون بايد از دليل قطعي تبعيت نموده و اخبار ظني را نيز حجيت بدانيم، عمل به اخبار ظني، در واقع، تبعيت از علم قطعي است، برخلاف موارد ظني كه دليل قطعي بر حجيت آن نيامده است. چون در مباحث فقهي اخباري كه به حدّ تواتر باشد و باعث حصول اطمينان و يقين شود، محدود ميباشد و آنچه در دسترس ميباشد، اكثراً خبر واحد است، كه مفيد ظن ميباشد، حتي قرآن كريم كه صدور آن از خدا حتمي است و يقين داريم كلام الهي است، همه آيات بر منظور خدا، قطعي الدلاله نيست، بلكه مظنون الدلاله است. حال با اين وصف، در علم اصول فقهاي شيعه با استدلال بر ادله اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) حجيت ظن را با شرايطي با دلايل قطعي و يقيني به اثبات رساندهاند، پس ميتوان نتيجه گرفت كه طبق دليل قطعي ميتوانيم در احكام شرعيه به ظنون عمل نماييم. عمل طبق اخبار واحد اشكال ندارد. براي اطلاع از ادلّه حجيت خبر واحد به كتاب اصول فقه مرحوم مظفر جلد يك، بحث حجيت خبر واحد مراجعه نماييد.

بين فقهاي شيعه در حجيت خبر واحد اختلافي نيست و همگان قائل به حجيت آن هستند، ولي شيوه و نحوه استدلالها متفاوت است، حتي چند فقيهي كه از آنها قول عدم حجيت خبر واحد نقل شده است، در عمل، به اخبار آحاد ملتزم بوده و طبق مفاد و مؤدّاي آن عمل نمودهاند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.