مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:18660 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3990

چرا باد معده وضو را باطل مي كند
علت اين مساله، دقيقا بيان نشده است، اما ميتوان گفت كه با خروج باد

(همانند بول و غايط)، طهارت باطني انسان از بين ميرود و براي خواندن نماز و

يا هر عبادت ديگري كه نياز به طهارت دارد، بايد دوباره وضو بگيريم يا غسل

كنيم گفتني است كه چند چيز باعث باطل شدن وضو ميگردد:

1. بول;

2. غائط;

3. باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود;

4. خوابي كه بواسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود;

5. چيزهايي كه عقل را از بين ببرد مانند ديوانگي و مستي و بيهوشي ;

6. استحاضه زنان;

7. كاري كه بايد براي آن غسل كرد مانند جنابت اين مواردي است كه باعث

باطل شدن وضو است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.