-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1918 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مواردي كه شك در نجاستش داريم، اگر احتياطاً آب بكشيم، وسواسي است؟

در مسئلة اشيا تا يقين به نجاست نباشد، تطهير لازم نيست. در موارد مشكوك آب كشيده اشكال ندارد، مشروط بر اين كه منجر به وسواسي نشود. كسي كه از حد متعارف خارج شود، وسواسي است و اعتنا به وسوسه جايز نيست. وسوسه يك حالت نفساني و تخيل شيطاني است كه مذموم و نشانة بي عقلي است، چرا كه باعث هدر رفتن اوقاتگران بها و تضييع عمر مي شود. در روايت است كه عبدالله بن سنان مي گويد: در خدمت امام صادق (ع) از شخصي كه در مورد وضو و نماز مبتلا به وسواس بود، نام بردم و گفتم: او شخص عاقلي است. حضرت فرمود: چگونه عاقلي است كه از شيطان اطاعت مي كند؟! عرض كردم: چگونه از شيطان اطاعت مي كند؟ فرمود : از خودش سؤال كن و بپرس كه اين حالت وسواس از كجا و از چه چيز است؟ خواهد گفت: اين حالت و رويه اي از عمل شيطان است.

بنابراين شخص مؤمن و عاقل از آب كشيدن هاي بي مورد پرهيز مي كنند و به وسوسه اعتنا نمي كند.[11]

اگر آدم وسواس فكر كند، كارش را ترك مي كند، زيرا او مي خواهد به دستور شرع عمل كند و شرع مقدس دستورش اين است كه نبايد وسواس باشي.در موردي كه دين ميگويد آب كشيدن لازم نيست، شيطان مي گويد: لاز است! آدم ديندار تنها به حرف خدا گوش مي دهد. ان شاءالله با گوش دادن به حرف خدا و حرف مرجع تقليدتان، حالت وسواس را ترك خواهيد نمود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.