-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2063 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در پيش دانشگاهي ثبت نام كرده ام. از شما مي خواهم توضيح دهيد منظور از پيك سنجش چيست و چه وقتي براي ما مي آيد؟

خواهر گرامي! از ارتباط و مكاتبة مجدد شما سپاسگزاريم. موفقيت روز افزون شما را در محراب علم و تقوا و سجادة تعلّم و تهذيب و خود سازي از خداوند خواستاريم.

پيك سنجش، هفته نامة خبري و اطلاع رسانيِ سازمان سنجش آموزش كشور است كه مسئوليت برگزاري آزمون سراسري، طراحي سؤالات، تصحيح و اعلان نتايج و ارزيابي وضع آموزشي كشور و رتبه بندي علمي استان ها را به عهده دارد.

روابط عمومي سازمان سنجش با شماره تلفن هاي 8802740 ، 8802740 ، 8802742 و 8802743 در تهران آمادة پاسخ گويي به سؤالات شما جوانان گرامي مي باشد.

مديران مراكز پيش دانشگاهي و مشاوران محترم، اطلاعات لازم را براي راهنمايي دانش پژوهان در اختيار دارند. از آنان بخواهيد به صورت جمعي يا انفرادي به پرسش هاي شما پاسخ دهند.

توجه داشته باشيد كه تك شماره هفته نام پيك سنجش 300 ريال است كه مي توانيد از طريق روزنامه فروشي ها تهيه كنيد يا مشترك گرديد، و هر هفته براي شما ارسال گردد. جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي مذكور تماس بگيريد. واحد پاسخ به سؤالات

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.