-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2148 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دلم مي خواهد همه مرا دوست داشته باشند. براي اين كار چه بايد بكنم؟

اگر مي خواهيد مورت توجه ديگران واقع شويد بايد اموري را رعايت نماييد:

1- خوش رويي: براي جلب نظر مردم، لازم است خوش رو باشيد كه امام علي(ع) مي فرمايد: البشاشة حبالة الموّدة؛خوش رويي و گشاده رويي ريسمان مهر و مودّت است.5

معمولاً افرادي كه با چهره اي عبوس و گرفته با اطرافيان برخورد مي كنند موفق نيستند و در يارگيري و دوست يابي مشكل دارند.

2- احسان كردن: انسان بندة احسان است. طبيعت هر كسي بر اين سرشت و فطرت بنا نهاده شده كه هر كسي را كه به او احسان كند دوست بدارد.

3- زينت و نظافت: يكي از عوامل محبوبيت اجتماعي و رمز نفوذ در ديگران، زيبايي رخسار و خود آرايي است. رعايت نظافت و استفاده از لباس هاي آراسته و موهاي منظم و استعمال عطر خواه ناخواه در جلب توجه ديگران تأثير دارد.

پر طاووس در اوراق مصاحق ديدم

گفتم اين منزلت از قدر تو مي بينم بيش

گفت خاموش كه هر كس كه جمالي دارد

هر كجا پاي نهد دست بيارندش پيش

4- آراستگي اخلاقي: در كنار آراستگي ظاهري، جمال معنوي و اخلاقي مانند، ادب، مهرورزي، متانت، مدارا با مردم، حلم و عفو و گذشت، سلام كردن، تواضع، بخشش و غيره در نفوذ در ديگران بسيار مؤثر است.

5 غررالحكم، ج 5، ص 24.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.