-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2161 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در خصوص تاريخچه غصب فلسطين و بيت المقدس به دست اشغالگران صهيونيسم توضيح دهيد.

غصب فلسطين و بيت المقدس توسط صهيونيست ها رسماً از تاريخ 1947 ميلادي آغاز شد، ليكن قبل از اين تاريخ يك سري فعاليت هايي براي اين كار رخ داده بود. سرزمين فلسطين تا جنگ جهاني اوّل جزئي از امپراتوري عثماني بود. با بروز اين جنگ اوضاع دگرگون شد. جنگ جهاني اوّل كه از سال 1914 شروع شد و تا سال 1919 ادامه داشت، سبب نابودي و اضمحلال امپراتوري عثماني شد و هر قطعه از اين سرزمين پهناور به دست يكي از قدرت هاي استعماري افتاد. سرزمين فلسطين را انگلستان تصاحب نمود و زمينة يهودي سازي آن را فراهم كرد.

در سال 1897 ميلادي اولين كنگرة صهيونيزم در شهر بال سوئيس به رهبري هرتزل برگزاد شد؛ وي هدف خود از تشكيل اين كنگره را ايجاد يك وطن قومي براي ملت يهود در سرزمين فلسطين اعلان نمود. از اين زمان تلاش هاي خويش را براي مهاجرت يهوديان از سراسر كرة زمين به ويژه از اروپا به فلسطين متمركز كرد.

در نوامبر 1917 انگلستان اعلامية مشهور بالفور را مبني بر تأسيس وطن قومي براي ملت يهود در فلسطين صادر كرد، و يك ماه بعد سرزمين فلسطين را به اشغال نظامي خويش در آورد. در سال بعد عثماني ها با انگستان پيمان ترك مخاصمه بستند و انگلستان قيموميت فلسطين را در دست گرفت. پس از آن براي انتقال و مهاجرت يهوديان از سراسر جهان به فلسطين تلاش وسيعي به عمل آوردند.

سياست مشترك انگلستان و سران يهوديان اروپا، خشم اعراب و مسلمانان را برانگيخت و فلسطينيان در برابر اين اقدام تجاوزكارانه واكنش نشان دادند و با حاكم دست نشاندة انگلستان در فلسطين مبارزه كردند، مانند قيام شيخ عزالدين قسام.

در فرانيد اين مهاجرت تجاوزكارانه و يهودي سازي سرزمين فلسطين، سياست ضد يهودي آلمان نازي كه در سال 1932 تشدي شد، سيل مهاجرت به نحو بي سابقه اي گسترش يافت، به گونه اي كه در خلال سال هاي 1932 تا 1935 بيش از 145000 يهودي به طور رسمي و ده ها هزار نفر هم به طور غير رسمي و قاچاق وارد فلسطين شدند.

سياست ضد يهودي نازي ها در دورة جنگ جهاني دوم بيشتر به صهيونيست ها بهانه داد و مهاجرت افزايش پيدا كرد.

در سال 1947 سران كشورهاي اروپايي در سازمان ملل كوشيدند و قطعنامة شماره 181 را صادر كردند و كشور فلسطين را به دو كشور يهودي و عربي تجزيه نمودند. بعد از اين چند بار بين فلسطينيان و يهوديان جنگ رخ داد. در سال 1948 اولين جنگ به وقوع پيوست. در اين جنگ يهودي ها 78% از خاك فلسطين را تصرف نمودند، و قريب به يك ميليون از فلسطينيان آواره شدند. در سال 1956 جنگ دوم اتفاق افتاد و يهودي ها خاك بيشتري از اعراب را تصاحب نمودند. در سال 1967 جنگ سوم اتفاق افتاد و يهودي ها به مدت شش روز بلندي هاي جوان، كرانة باختريك نوار غزه و تمامي صحراي سينا را تصرف نمودند.

در سال 1973 جنگ ديگري رخ داد كه در اين جنگ، اوّل اعراب پيروز شدند و سرانجام با حمايت آمريكا و با تهديد به استفاده از بمب اتم، به نفع يهودي ها متاركة جنگ را بر كشورهاي عربي تحميل كردند.12

بعد از آن تا كنون مدام يهودي ها، فلسطينيان را مورد ظلم و آزار قرار مي دهند و فلسطينيان در نهايت مظلوميت به حركت هاي شهادت طلبانه روي آورده اند و انتفاضه را آفريدند. به اميد پيروزي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.