مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21630 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:561

راه جلوگيري از تكبر چيست؟
تكبر» ريشه در جهل و محاسبات نادرست دارد. بنابراين به هر اندازه اين دو درمان شود، تكبّر از ميان مي رود. شيطان، سرآمد متكبّران بود؛ به علت اين كه چون خلقت وي از آتش بود، آن را مستمسك قرار داد و گفت: من از آدم برترم؛ او از خاك آفريده شده است و من از آتش. شيطان، ارزش را به خمير مايه آفرينش مي دانست، حال آن كه چنين نبود. حال هر كس ممكن است به چيزي مغرور شده و تكبر كند؛ مال، دانش، مقام، قدرت و.... راه درمان اين خصلت نكوهيده، آن است كه آدمي ضعف و ناتواني خود را در برابر خداوند دريابد و بداند كه هيچ چيز در اين جهان ابدي نيست و همه چيز لرزان و در معرض فنا مي باشد. اگر قدرت و زور است، قدرتمندترين افراد و حكومت ها، روزي به زير كشيده شده اند و اگر مال است، مال نيز زايل شدني است. خلاصه آن كه دسترسي به حقيقت {H{/Bكُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ {w12-16w}{I28:88I}/}H}{M؛ هر چيز رو به نيستي و زوال دارد جز وجه خداوندM} و {A{/Bإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ {w6-11w}{I2:156I}/}A} مهم ترين زيربنا براي رهايي از خصلت تكبر است. توصيه هاي زير مي تواند در اين مسير مفيد باشد: 1- هيچ گاه خود را از كسي بالاتر ندانيد. 2- در سرنوشت پيشينيان قدرت مند تدبر كنيد و عبرت بگيريد. 3- هر از چندي به زيارت اهل قبور رفته و اندكي در احوال آنان تأمل كنيد. 4- از پوشيدن لباس و يا هر چه كه خوي خود بزرگ بيني را در آدمي زنده مي كند، بپرهيزيد. 5- در لباس، غذا، وسايل زندگي از حد ميانه تجاوز نكنيد. 6- خود را به روزه ولو چند روز در ماه عادت دهيد (اول، وسط و آخر ماه). 7- آيات قرآن كه مشتمل بر بحث استكبار و تكبر است و هم چنين احاديث مربوط به اين موضوع را مطالعه كنيد. 8- كتاب هاي زير را نيز مطالعه كنيد: معراج السعادة،احمد نراقي علم اخلاق اسلامي،مهدي نراقي نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي،مهدوي كني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.