مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21725 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

معناي شعر (رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود) چيست؟
از اين شعر در امور مختلفي به صورت ضرب المثل استفاده مي شود؛ مثلاً در خودسازي، كسب علم، معاشرت با ديگران حتي در ورزش كاربرد دارد. در هر صورت معناي اين شعر اين است كه تصميم گيري ها و اقدام ها در مسائل گوناگون زندگي، بايد عاري از افراط و تفريط باشد و ميانه روي و اعتدال رمز موفقيت اشخاص بزرگ بوده و هست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.