مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21726 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا حالت هاي خوب ايجاد شده در انسان، سريع تغيير مي كند؟
شما در سؤال خود مشخص نكرده ايد كه منظورتان تحوّل و تغيير در چه زمينه و موضوعي است؛ ولي در هر صورت اندازه تحوّل و تغيير حالات انسان ها به طرف كمال را نمي توان به صورت مشخص معين كرد، چرا كه استعدادها و خميرمايه افراد متفاوت است و اگر توفيقي در كسب كمالي نصيب انسان شد، بايد كوشيد تا آن را از دست نداد؛ يعني، علم را با تكرار و نوشتن و حالت معنوي را با پرهيز از مجالس لهو و لعب و معاشرت هاي غير مفيد، دوري از پرحرفي و پرخوري، كنترل شنيدني ها و ديدني ها و... بايد مراقبت و حراست نمود. اگر اين مراقبت ها صورت گيرد صفات حسنه جزء ملكات آدمي مي گردد؛ به طوري كه خطر زوال آنها و برگشت به حالت سابقه بسيار ضعيف مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.