مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21728 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

راه تحصيل اعتماد به نفس و اميد به آينده چيست؟
سائلي كه در نامه ذكر كرده ايد، ناشي از احساس حقارت و عدم اعتماد به نفس است. كساني كه چنين هستند شديداً به خودشان مشكوكند و همه كارهاي خود را بد و يا ناشي از انگيزه ها و نيت هاي بد مي دانند. اينان براي خودشان هيچ ارزشي قائل نيستند و هميشه ديگران را بر حق مي دانند. دائم خود را سرزنش مي كنند و در برابر هر پيشامدي خودشان را مقصر و مسؤول مي دانند. راه درمان اين حالات رواني تقويت اعتماد و عزت نفس مي باشد. براي اين كار بايد: 1- از انتقاد زياد نسبت به خود دست برداريد و بي جهت خودتان را سرزنش نكنيد؛ زيرا احساس بي ارزشي شما مبتني بر واقعيت نيست، بلكه ناشي از افسردگي است. 2- سعي كنيد در مقابل ديگران ابراز وجود نماييد و جسارت «نه» گفتن به درخواست هاي نامعقول ديگران را در خود ايجاد كنيد و از عدم تأييد و رضايت ديگران نهراسيد. لازم نيست همه انسان ها از ما راضي باشند و ما را تأييد كنند. براي اين كار بايد: اولاً : خودتان را دست كم نگيريد. ثانياً : به خود تلقين كنيد كه تأييد و رضايت ديگران خوب است اما براي محترم بودن و ارزش داشتن نيازي به تأييد ديگران نيست. 3- همه روزه به ورزش صبحگاهي، به مدت نيم ساعت بپردازيد و در يكي از ورزش هاي رزمي شركت كنيد. 4 - سعي كنيد نسبت به تصورات ذهني خود، بي تفاوت بوده و كاملاً خونسرد باشيد. بد نيست گاهي با افكار و اوهام خود به ديد طنز و شوخي بنگريد و كمي نسبت به آنها بخنديد. 5 - در مواردي مي توانيد تصورات خوب و جديدي را جايگزين اوهام پيشين خود كنيد. به ويژه تصوراتي كه نشانگر نوعي امتياز، پيروزي و موفقيت درخشان براي شما باشد؛ مثلاً با خود بينديشيد كه چگونه درس بخوانيد كه برنده جايزه شويد و ان شاءاللَّه ما را در جشن اين پيروزي دعوت نماييد. 6 - در فعاليت هاي جمعي شركت كنيد و از گوشه نشيني و عزلت گزيني به شدت دوري كنيد. 7 - همواره مطمئن باشيد و به خود تلقين كنيد كه از ديگران هيچ چيز كم نداريد و با تلاش و كوشش مي توانيد به بلندترين اهداف خود برسيد. 8 - شادي ها، موفقيت ها و كامروايي هاي خود در زندگي را هميشه به خاطر آوريد و رنج ها و سختي ها را فراموش كنيد و يا با آنها برخورد مثبت داشته باشيد؛ يعني، آنها را بهترين رمز موفقيت خود به حساب آوريد. براي آگاهي بيشتر مطالعه كتاب هاي زير توصيه مي شود: 1- آيين زندگي،ديل كارنگي 2- قدرت تفكر،مورفي 3- رمز پيروزي مردان بزرگ،جعفر سبحاني 4- پيروزي فكر،مورفي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.