مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21733 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

كسي كه در جواني چشمش پاك باشد، آيا در عفت زن آينده اش تاثير دارد؟
سلماً خودداري از نگاه هاي آلوده در اين زمينه، مي تواند تأثير خوبي داشته باشد؛ ليكن عوامل ديگري نيز مؤثر خواهد بود، از جمله: 1- انتخاب صحيح همسر، 2- داشتن برنامه هاي تربيتي درست در خانواده، و... .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.