مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21737 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ويژگي هاي يك معلم خوب چيست؟
اين مسأله به سه چيز مربوط مي شود: 1- شخص استاد، 2- رابطه با شاگردان، 3- چگونگي تدريس. 1- درباره شخص استاد رعايت مسائل زير ضروري است: الف) وقار و متانت، ب ) آراستگي ظاهر، ج ) عشق ورزيدن به كار خويش، د ) حسن خلق و داشتن فضايل اخلاقي از قبيل اخلاص، شجاعت، همت، ايثار و فداكاري. 2- درباره رابطه با شاگردان مسائل زير رعايت شود: الف) علاقه مندي در تربيت و بالندگي شاگردان، ب ) ترغيب در علم و دانش، ج ) محبت و عواطف، د ) احتراز از عصبيت، ه ) مديريت در كلاس. در اين راستا توجه به ابعاد ذيل لازم است: استقلال فكري، اتكاي به نفس، قضاوت درست، ابتكار و خلاقيت، جامعيت فكري، پيش بيني احتمالات، داشتن نظم، منصف بودن، قاطعيت، رعايت اصول اخلاقي. 3- درباره تدريس نيز توجه به مطالب زير پرفايده است: الف) تخصص لازم، ب ) حضور دائم و منظم، ج ) تنظيم و كلاسه كردن مطالب درسي، د ) ابتكار در عمل، ه ) تدريس در حال اعتدال، ز ) رعايت تدريج در تدريس. براي آگاهي بيشتر ر.ك: آداب تعليم وتربيت اسلامي، محمد جواد حجتي (ترجمه منية المريد).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.