مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21738 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ويژگي هاي يك دانشجوي خوب چيست؟
ويژگي هاي دانشجوي خوب عبارت است از: 1- داراي تلاش، تحرك و نشاط علمي، 2- آگاه به زمان و داراي درك و بينش عميق سياسي و اجتماعي، 3- دردشناسي و داراي شعور و احساس جمعي و در بند خدمت به جامعه، 4- با ايمان، داراي تقوا، تهذيب نفس و رفتار شايسته، 5- با صلابت و استوار در برابر تهاجمات فكري، فرهنگي و... بيگانگان، 6- صريح و مقاوم در برابر انحرافات و كجروي ها.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.