مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21739 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

بهترين راه حفظ نفس از تهاجم فرهنگي و غرق شدن در فساد چيست؟
توفيق روز افزون شما را در راه كسب كمالات معنوي و تقوا از خداوند بزرگ خواهانيم. آري برادر عزيز! يگانه راه نجات انسان از سقوط به مهلكه هاي گمراهي، حفظ تقوا است. كسي كه تقوا پيشه سازد، قطعاً خداوند راه هايي براي او قرار خواهد داد تا از مرحله هاي سخت زندگي به سلامت عبور كند و سرافرازانه از خطرات بگذرد. همواره از خداوند بخواهيد كه توفيق را همراهتان ساخته و لحظه اي شما را به خودتان وانگذارد. برنامه عملي براي حفظ تقوا، همان تقيّد به احكام شرعي، انجام واجبات، ترك محرمات و پناه بردن دائمي به خداوند است. تلاوت و تدبّر در آيات قرآن را در برنامه روزانه خود قرار دهيد و هيچ گاه از ياد خداوند غافل نشويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.