-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2178 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قلب احساسات و مغر ادراكات را دريافت مي كند و بر اساس آن ماهيت انسان ها شكل گرفته و از يكديگر متفاوت مي شوند، حال اگر اجزايي چون قلب و مغز يك فرد به فرد ديگر پيوند بخورد، خصوصيات فرد دهنده به گيرنده منتقل مي شود؟

آن چيزي كه خميره و ساختار وجود انساني را شكل مي دهد، روح است نه جسم.

جسم به عنوان ابزاري است كه در خدمت روح قرار مي گيرد. روح هر انساني مخصوص به خوديت او است و در هر قالبي كه قرار بگيرد، اوصاف مربوط به خودش را بروز مي دهد. خداوند جان آدمي را كه جزئي از حيات و روح خودش است، خَلق نمود و به كالبدي خاص وابسته كرد: هنگامي كه كار آن را به پايان رساندم و در او از روح خود دميدم، همگي براي او سجده كنيد.6

مقصود از كالبد خاص به معناي زن و مرد بودن نيست، بلكه مقصود هيئت انساني است. روحي كه در قالب جسم مذكر يا مؤنث قرار مي گيرد، به فراخور خلقت خود مي انديشد و رو به تكامل مي رود.

اوصاف اخلاقي انسان و نيز طرز تفكرش در عالم خلقت، علاقمندي به كسب علم و يا تجارت، رحم دلي يا سخت دلي و ديگر اوصاف، مختص روح انسان است و بدن ابزار او خواهد شد. در عين حال علم آن اندازه پيشرفت نكرده است كه بتوان كاملاً مغز فرد ديگري را به شخص ديگر پيوند زد و آيا در حين جابه جايي عضو حساسي چون مغز شخص گيرنده حيات حيواني و روحاني دارد؟ اگر دارد، پس انتقال عضو ديگر تأثيري در خصيصه هاي مربوطه به شخص ندارد، زيرا روح است كه فرمان مي دهد و عضو منتقل شده به خدمت او در مي آيد.

در مورد انتقال ساير اعضاي بدن مشكلي وجود ندارد، چون حيات روحاني و حيواني منقطع نمي شود و عضو جديد، خودش را با ساير اجزا منطبق مي كند.

البته هر عضوي از بدن وظيفة خاص دارد. عقل محل ادراك و قلب محلّ دريافت عواطف و دست براي كار و زبان براي سخن گفتن است كه همة اين ها تحت نيروي قدرتمندي به نام روح به سلطه در مي آيند. انسان طبيعتي اسرار آميز دارد، ولي شخصيت حقيقي اش يك نوع ادراك واقع بينانه دارد و اين خوديت تا آخر عمر با او باقي خواهد ماند. بدن هر انساني خادم و روحش مخدوم او است و با پيوند زدن اجزاي بدن ديگر هويت اصلي اش عوض نخواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.