مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21785 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چگونه مي توان زندگي همراه با معنويت و بندگي خدا داشت؟
رمان پاكي كه داريد شايسته تحسين است و رهنمود ما در اين راستا رعايت چند امر است: الف) بر ميزان خودسازي خود بيفزاييد و با مطالعه قرآن و نهج البلاغه و ديگر متون اسلامي شاخص هاي ارزش را در نظر بگيريد و خود را با آن معيارها تطبيق دهيد و به جبران كمبودهايي كه احساس مي كنيد بپردازيد. ب ) به مطالعه تاريخ بپردازيد و از حالات بزرگان اعم از انبيا، ائمه و ساير شخصيت ها الگوسازي نموده و الهام بگيريد. ج ) با بزرگان، علما و دانشمندان و اهل دل نشست و برخاست بيشتري داشته باشيد. علي(ع) مي فرمايد: {Hاكثر مدارسة العلماء و منافثة الحكماءH}؛{M با علما و دانشمندان رفت و آمد زيادي داشته و به گفت و شنود با آنان بپردازيدM}»، {V(نهج البلاغه، نامه 53)V}. از جمله در سفرهاي خود به شهرها سراغ شخصيت هاي آن منطقه برويد كه قهراً در اين غواصي به اشياي گرانبهايي دست خواهيد يافت. د ) در محافل مذهبي و شايسته حضور فعال پيدا كنيد. ه ) اگر استاد اخلاق شايسته اي در دسترس داريد با گروهي از هم فكران خود به محضرش بشتابيد و از او بخواهيد درس اخلاقي به طور هفتگي براي شما ايراد فرمايند. و ) پيشنهاد ديگري كه مجرّب بوده و اثر شايسته اي خواهد داشت برگزاري محافل انس با دوستان اهل دل و پرداختن به امور اخلاقي و عرفاني است. در اين محافل هر كس به نوبه خود نكته اي را بيان مي كند؛ از خاطرات جالب و شايسته اي كه ديده يا شنيده است، از نكات شيريني كه برخورده و مطالعه كرده است اشعار زيبا، آيات قرآن، تعبيرات دلنشين نهج البلاغه و ديگر متون اسلامي، فرازهايي از نيايش ها و حالات عرفا و بزرگان، تكه هاي تاريخي كوتاه و زيبا، تحليل هاي جالب و شنيدني در اين محافل مطرح مي شود. از طرفي در اين محافل نكات چندي به طور جدي بايد رعايت شود: 1- احتراز از غيبت و بدگويي اين و آن؛ 2- احتراز از خودنمايي و تظاهر؛ 3- احتراز از سخنان لغو و پوچ و بي فايده يا كم فائده؛ 4- رعايت كمال ادب و احترام نسبت به يكديگر؛ 5- احتراز از ركيك گويي و شوخي هاي ناشايست؛ 6- اجتناب از تشريفات. ز ) از دعا و نيايش غفلت نكنيد. براي دعا وقت شايسته اي را اختصاص دهيد و دعاهاي دلنشين را گزينش نموده و با رعايت اختصار در هر فرصت خود را بدان مترنّم سازيد. ر ) اشعار دلنشين و زيبا در بعد اخلاق و عرفان را فراموش نكنيد و در فراغت ها، خلوتي داشته و با خود زمزمه كنيد، نظير اشعار دلنشين باباطاهر، حافظ، سعدي، مولوي و... . براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- سيري در نهج البلاغه،شهيد مطهري 2- اخلاق از نظر همزيستي،محمد تقي فلسفي 3- شرح دعاي مكارم الاخلاق،محمد تقي فلسفي 4- شعله هاي عرفان،هما نواب 5- انسان كامل،شهيد مطهري 6- عرفان و حماسه،جوادي آملي 7- سيره پيشوايان،مهدي پيشوايي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.