مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21786 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان احترام پدر و مادر را نگه داشت و به خواسته ء آنها توجه نمود؟
در اين راستا توجه شما را به نكات چندي جلب مي كنم: الف) حرمت پدر و مادر را به عنوان يك اصل در زندگي خويش قرار دهيد و هرگز از آن تخطّي نكنيد كه خداي سبحان تشكر از پدر و مادر را در كنار تشكر از خود قرار داده است. {A{/Bأَنِ اُشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ {w14-18w}{I31:14I}/}A}، {V(لقمان، آيه 12)V} و اين نكته بسيار پرمعنايي است. ب )اگر خواسته آنها توأم با گناه و معصيت حضرت باري باشد هرگز پيروي از آنها جايز نيست. پيامبر اسلام(ص) مي فرمايد: {Hلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق H}؛{M كسي حق ندارد از مخلوقي در عصيان خالق اطاعت و پيروي كندM}»، {V(شرح ابن ابي الحديد بر نهج البلاغه ج 16، ص 158)V}. ج ) اگر خواسته هاي آنها نامشروع نبوده ولي منطقي هم نباشد شايسته است در عين ملاطفت مهارت به خرج دهيد و آنان را از خواسته خويش منصرف سازيد و در اين راستا از مشاجره و جرّ و بحث به طور جدي برحذر باشيد. مطمئن باشيد با خويشتن داري و مدارا و رعايت سكوت به موقع و توجيه منطقي و استوار نتيجه بهتري خواهيد گرفت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.