-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2179 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تا چه حدّي مي توان به سحر اعتماد كرد و يا اصلاً جادويي وجود دارد؟

سحر يك واقعيت غير قابل انكار است. قرآن به وجود سحر اعتراف مي كند و مي فرمايد: و لكن شياطين كفر ورزيدند و به مردم سحر ياد دادند ... آن ها از آن دو فرشته [هاروت و ماروت] مطالبي را مي آموختند كه بتوانند به وسيلة آن ميان مرد و همسرش جدايي بيفكنند... .3

سحر چيست و از چه زماني پيدا شده است؟

در اين كه سحر چيست و از چه تاريخي به وجود آمده، بحث فراوان است. اين قدر مي توان گفت كه سحر از زمان هاي خيلي قديم در ميان مردم رواج داشته است ولي تاريخ دقيقي براي آن در دست نيست ... ولي از نظر معنا و حقيقت سحر مي توان گفت: سحر نوعي اعمال خارق العاده است كه آثاري از خود در وجود انسان ها به جا مي گذارد و گاهي يك نوع چشم بندي و تردستي است و گاه تنها جنبة رواني و خيالي دارد.4

از بعضي آيات استفاده مي شود كه بعضي از انواع سحر به راستي اثر مي گذارد مانند آيه اي كه به آن اشاره شد كه مي گويد: آن ها سحر هايي را فرا مي گرفتند كه ميان مرد و همسرش جدايي مي افكند.

سحر را نمي توان انكار كرد يا به خرافات نسبت داد چه در گذشته و چه در امروز.

سحر در اسلام ممنوع و از گناهان كبيره است چرا كه در بسياري موارد، باعث گمراه شاختن مردم و تحريف حقايق و متزلزل ساختن پاية عقايد افراد ساده مي شود. البته اين حكم اسلامي مانند بسياري از احكام ديگر، استثنا نيز دارد، از جمله فراگرفتن سحر براي ابطال ادعاي مدعيان دروغينِ نبوت يا براي از بين بردن اثر آن در مورد كساني كه از آن آسيب ديده اند.5

افرادي كه از نظر باطني و دروني زود منفعل شده و تحت تأثير قرار مي گيرند و از طرفي از توكل و اتكاي به خدا بهره اي نداشته و يا بهره اي ضعيف دارند، در مقابل سحر و القائات شيطاني آسيب پذير هستند. زيرا سحر نيروي خفيّه و مرموزي دارد كه با القائات و تلقينات قوي كار ساز مي شود؛ ولي انسان هاي با ايمان و افرادي كه از توكّل بالايي نسبت به خدا برخوردارند، در مقابل حوادث دنيوي خصوصاً از نوع جادو نسبت به ديگران ايمني بيشتري دارند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.