-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2180 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا ولايت فقيه قابل اثبات است؟

در مورد ولايت فقيه كتاب هاي متعددي نوشته شده و به فرمودة امام خميني(ره) ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن ها موجب تصديق مي شود. و چندان به برهان احتياج ندارد.[8] با توجه به چند مطلب ضرورت ولايت فقيه روشن مي گردد:

1_ كسي شك ندارد كه تشكيل حكومت در نظام اجتماعي افراد بشر ضروري و بديهي است، زيرا جامعه اي كه حكومت و حاكم و سرپرست نداشته باشد گرفتار هرج و مرج مي شود. از اين رو هيچ كشوري يافت نمي شود كه بدون حكومت باشد. در سابق هم حتي روستاييان و قبايل مختلف براي اين كه كارشان سامان يابد، ناگزير از داشتن كه خدا و رئيس قبيله بوده اند. امام علي(ع) فرمود: ناچار مردم امير و حاكم بايد داشته باشند؛ نيكوكار باشد يا فاجر.[9]

2_ جامعه اي كه مردمش مسلمان باشند قوانينش بايد مطابق با احكام نوراني اسلام باشد. به عبارت ديگر در آن جامعه قانون اسلام بايد اجرا گردد.

3_ قوانين اسلام را كسي بهتر مي تواند پياده كند و به مرحلة اجرا بگذارد كه آن قوانين واحكام را دقيقاً بشناسد. از آن شخص به فقيه و مجتهد جامع الشرايط تعبير مي شود.

4_ رجوع به متخصص يك كار عقلايي است؛ يعني در هر كاري مردم به متخصص رجوع مي كنند. كار معماري را به مهندس مي دهند، قالي بافي را به قالي باف، تعمير لوازم برقي مثل تلويزيون را به تعميركار داده و مريض را پيش دكتر مي برند و در مسائل شرعي نيز به مجتهد مراجعه مي شود.

5_ قضاوت و داوري مخصوص خدا و رسول و ائمة دين مي باشد. در فصل خصومت مراجعه به دستگاه قضايي طاغوتيان حرام است.

6_ به حكم إنّما وليكم الله و رسوله ولايت و سرپرستي از آنِ خدا و رسول و امام معصوم است.

نتيجه: وقتي ناگزير از تشكيل حكومت هستيم و جامعه مان اسلامي است و حكومت هم حاكم نياز دارد ضرورتاً بايد حاكم و سرپرست جامعة اسلامي علاوه بر دارا بودن شرايط رهبري فقيه جامع الشرايط باشد تا قوانين و احكام اسلام را اجرا كند، و اين همان ولايت فقيه است كه عقل بر آن حاكم است.[10]

[8] امام خميني، ولايت فقيه، ص 5.

[9] نهج البلاغه (فيض الاسلام) ص 116، خطبة 40.

[10] براي اطلاع بيشتر رك: جوادي آملي، ولايت فقيه؛ امام خميني، ولايت فقيه؛ محمد هادي معرفت، ولايت فقيه.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.