-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2181 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در اداره كارمند روحاني داريم. وي در ماه هاي محرّم و رمضان اداره را ترك مي كند و در سائر ايام نيز به موقع رفت و آمد نمي كند و منظم نيست ولي حقوق و اضافه كاريش را كامل مي گيرد و با افراد شوخي مي كند و گاهي دروغ مي گويد! آيا مي توانيم به ايشان اقتدا كنيم؟

چون از نزديك با روحاني مذكور آشنا نيستيم و اعمال و رفتار او را نديده ايم نمي توانيم دربارةاو قضاوت كنيم. ولي روحاني بايد در نظم وانضباط كاري و در اخلاق اسلامي و تواضع و فروتني الگوي ديگران باشد. نيز در تقيد به حلال و حرام و آداب اسلامي، سرآمد ديگران باشد. در روايت آورده است: عالِمي كه به علمش عمل نكند خداوند او را نابينا محشور مي گرداند.

قرآن از كساني كه به گفتارشان عمل نمي كنند مذمت مي كند.لم تقولون ما لا تفعلون.[1] گرچه كلمة عالِم در روايت و اين آية شريفه مخصوص روحاني ها و كساني كه دروس ديني خوانده اند نيست و شامل همة درس خوانده ها مي شود ولي روحانيون به اين خطاب ها سزاوارتر هستند.

بدي و كوتاهي كردن در انجام وظايف و انجام خلاف قانون از آنان بسيار بد و مذموم است. البته روحانيون در ماه محرم و رمضان كه ايام تبليغي است وظيفه دارند به مناطقي كه نياز به روحاني دارد بروند اما بايد اين دو ماه را مرخصي بگيرند و بعداً جبران نمايند. در ساير ايام بايد در انضباط كاري دقيق و قانون مند و منظم باشند.

در نماز جماعت بايد امام جماعت عادل و با تقوا باشد و مأموم عدالت امام جماعت را احراز كند. البته حُسن ظاهر و نديدن گناه از او براي احراز عدالت كافي است. اگر شما شخصي را آدم ظاهر الصلاحي ديديد و گناهي از او نديده باشيد

مي توانيد به او اقتدا كنيد، ولي اگر گناه از او ديده باشيد نمي توانيد به او اقتدا كنيد.

[1] محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، عنوان 2895.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.