-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2183 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

من دوستان زيادي دشاتم كه چندين سال پيش با هم به مسجد مي رفتيم. كم كم ديدم خودم و چند پيرمرد در مسجد مانده ايم! در عوض كلوپ ها و سي دي فروشي ها پر شده از جوانان شلوار تنگ و با موهاي آن چناني! مي دانم اگر خود را رها كنم مانند آن ها مي شوم. توصية شما چيست؟ چگونه مي توانم دوستانم را به سوي مسجد بكشانم؟

برادر عزيز! عواملي باعث شده كه جوانان از مساجد زده شده يا لااقل بگوييم از مسجد زده نشده اند ولي جاهاي ديگر را پرجاذبه تر ديده اند. آن عوامل عبارتند از:

1- تهاجم و شبيخون فرهنگي از طريق رواج بي بندوباري و شهوتراني: مشاهده مي شود مغازه هاي فيلم و سي دي فروشي در هر خيابان و كوچه فراوان شده است، يا سي دي هاي مبتذل به طور قاچاق و مخفيانه و يا علناً پخش مي شود يا جشنواره هاي مختلف بر پا مي شود. نيز كنسرت هاي موسيقي در شهر ها و حتي روستاها بر پا مي شود. طبيعي است جوانان كه موقعيت سنّي آنان اقتضاي كشش به اين گونه مسائل را دارد، به اين سو كشانده مي شوند.

2- كم جاذبه يا بي جاذبه بودن مساجد: متأسفانه مساجد ما جاذبة خاصي كه بتواند جوانان را جذب كند ندارد. از لحاظ نظافت، ساختمان، شركت كنندگان و احياناً امام جماعت يا هيأت امنا و خادم. وقتي كه جواني به مسجد مي آيد از طرف برخي نمازگزاران يا هيئت امنا يا خادم مسجد مورد بي مهري قرار مي گيرد يا به او تندي و اهانت مي شود. وقتي كه مساجد بار علمي و اخلاقي مفيدي نداشته باشد يا بي نظمي و عدم انظباط در مسجد حاكم باشد و برنامه هاي پرجاذبه اي در مسجد اجر نشود خواه ناخواه كم كم تعداد نمازگزاران كم مي شود و فقط چند پيرمرد در مسجد مي مانند.

3- تبليغات بر ضد دين داري و دين داران و تبليغ عليه آنان در روزنامه ها و سخنراني ها و مشوّه جلوه دادن چهرة مذهبيون، تأثير به سزايي در دوري مردم مخصوصاً جوانان از مساجد دارد.

4- اشتباهات برخي مسئولان كه به نام اسلام و نظام اسلامي صورت مي گيرد و شايعات و بزرگ نمايي بعضي اشتباهات و جو سازي هاي مفرط باعث نا اميدي و بي توجهي مردم و جوانان از مراكز مذهبي شده است.

وجود اين عوامل در صحنة اجتماعي كشور ما، همچنين در اكثر كشورهاي اسلامي وظيفة شرعي و وجداني را از انسان سلب نمي كند. هر مسلماني وظيفه دارد اهل نماز و عبادت و مسجد و دعا و امر به معروف و نهي از منكر باشد. يك مسلمان آگاه و متعهد اگر ميان كفّار هم قرار بگيرد همچون ابراهيم خليل الرحمن به وظيفه اش عمل مي كند و هرگز به شعار پوچ و بي معناي خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو تمسك نمي كند. بنابراين شما بايد خود را از گناهان و آلودگي ها مبرّا كنيد و دست رفقا و دوستانتان را بگيريد و با برنامه هاي جذّاب و خوب آنان را به مسجد و نماز سوق بدهيد. اگر بتوانيد حتي يك نفر را نجات بدهيد به ارزش و ثواب زيادي رسيده اند. مي توانيد از سروده هاي زيبا و تواشيح وهمخواني هاي فارسي و عربي، نوار قرائت قرآن از قاريات خوب، مداحي هاي خوش صوت، سفرهاي دسته جمعي به كوه و مكان هاي زيارتي، تهية جوائز براي جذب آنان به نماز و مسجد و مراسم مذهبي كمك بگيريد. از دعا و مناجات و نماز لذّت ببرند، به اين گونه مراسم مي شتابند.

[28] بحارالأنوار، ج 2، ص 88.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.