-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2189 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خانمي هستم كارمند، داراي دو فرزند. دچار وسواس شده ام و شديداً از نظر روحي و روابط اجتماعي و خانوادگي گرفتار شده ام. از نظر رعايت مطهرات و پاك نگه داشتن منزل و وسائل زندگي دچار مشكل هستم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

وسواسي انسان را از نظر روحي و جسمي آزار مي دهد و زندگي را مشكل مي سازد. وسواس يعني كسي كه بيش از اندازه به چيزي حساس شده و هميشه ذهنش به آن متوجه است. وسواس يكي از امراض رواني محسوب مي شود كه اگر جلوي آن گرفته نشود و درمان نگردد، بر شدّت آن افزوده مي شود و انسان را از زندگي مي اندازد و موجب اذيّت و آزار فرزندان، همسر و ديگران مي شود. در روايات از آن به افكار شيطاني تعبير شده است. براي نجات از اين بيماري راهكارهايي را مي شود ارائه داد:

1_ زمينة وسوسه را در خود ايجاد نكند يا اگر هست آن را برطرف كند مثلاً نگذارد جايي نجس شود. اگر جايي نجس شد فوراً آن را آب بكشد تا سرايت نكند. ظاهراً اين عمل براي وسواس ها بسيار مشكل است، ولي اگر مطالبي را كه بعداً گفته مي شود، در نظر بگيريد، كار مشكلي نيست. مي توانيد براي يك بار هر چه را در منزل، يقين به نجاست آن داريد، آب بكشيد و بچه ها را واداريد مراعات بكنند.

2_ بايد از دقت كردن بيش از اندازه خودداري كنيد. اگر جايي از فرش نجس شد فقط همان جا را نجس بدانيد. صِرف راه رفتن روي آن، همه چيز را نجس نمي كند. به نظر مي رسد اشكال مهم در وسواسي شما همين است كه همه چيز را به هم ربط مي دهيد، در حالي كه اين كار صحيح نيست. اگر براي مدتي اين افكار را از ذهن خود دور كنيد و اگر جايي نجس شد، فقط همان جا را نجس بدانيد، مشكل شما به تدريج حل خواهد شد، چون نجاست نقاط ديگر مشكوك است، و بايد بر اساس قاعدة همه چيز پاك است[1] هر چه ر كه شك در نجاست آن داريد پاك بدانيد. بايد زندگي پيامبر و امامان را در آن زمان كه نه آب لوله كشي بود و نه امكانات، در نظر بگيريد. آنان با آن وضعيت زندگي مي كردند، با مردم در تعامل بودند،ماست و پنير و شير و گوشت از مردماني كه شايد خيلي به طهارت و نجاست مقيد نبودند مي خريدند و مصرف مي كردند، با آب قليل وضو و يا غسل انجام مي دادند و با آن لباس هاي خود را مي شستند و نماز مي خواندند و روزه مي گرفتند و اعمال حج انجام مي دادند، با مردم خوب و بد رفت و آمد داشتند و كسي را نجس نمي دانستند.

3_ گاهي منشأ وسواسي، دوست يا پدر و مادر وسواسي هستند. اگر با كسي كه همه وقت درحال شستشو است يا اين و آن را نجس مي داند، مدتي دوست و همراه بوده ايد يا هستيد، بايد از او دوري كنيد تا كم كم از هجوم افكار وسوسه انگيز دور بمانيد.

4_ بايد تصميم بگيريد و ارادة جدي داشته باشيد كه هرچه را نجس مي پنداريد، آن را پاك حساب كنيد، چون نجس دانستن آن ها بر اساس تمايلات نفساني است. مبارزه با آن عامل نجات بخش است.

بر فرض كه جايي نجس باشد يا دست و پاي بچه ها خوني باشد يا لباس نجس باشد، اما نمي تان گفت به همه جا سرايت كرده است يا اگر جايي از كوچه يا انباري نجس شده باشد، نبايد همه جا را نجس بپنداريم. اگر در كوچه گوسفند كشته باشند و ماشين ها و موتورها از روي آن به اين طرف و آن طرف رفته باشند، نمي توانيد همة كوچه و خيابان را نجس بدانيد. فقط جائي كه خون ريخته و يقين داريد نجس شده، نجس است. بقية جاها مشكوك است و پاك مي باشد، چون يقين به نجاست جاهاي ديگر نداريد.[1] كل شيء طاهر حتّي تعلم انه قذر.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.