مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21936 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

فردي كه به جنس مخالف علاقه مند مي شود چگونه مي تواند اين علاقه را به فردمقابل بفهماند؟
معمولاً اين علاقه ها برآيند غريزه جنسي است و قبل از هر چيز انسان بايد موضع عملي خود را در اين باره مشخص سازد؛ يعني، اگر فرد مورد علاقه را پس از بررسي ها و مشورت هاي لازم صالح براي تشكيل خانواده تشخيص داد و خواستار ازدواج با او شد، بنابراين بهترين راه اين است كه ميل و تصميم خود را از طريق واسطه هايي به طرف مقابل اعلام كند و نظر او را جويا شود. ولي اگر چنين تصميمي ندارد هيچ دليلي براي ابراز اين علاقه وجود ندارد، بلكه بايد نسبت به آن بي اعتنايي ورزد تا به تدريج ذهن و قلبش از آن فارغ شود. در غير اين صورت چه بسا خداي نخواسته در دام هاي خطرناك ابليسي كه در كمين شخص قرار دارد خواهد افتاد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.