مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21942 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

فرد زود رنجي هستم، براي رهايي از اين صفت چه كاري بايد انجام دهم؟
براي تقويت حلم و بردباري بايد طبق برنامه اي جدي به تقويت اراده خود بكوشيد و همواره سعي كنيد برخود مسلط باشيد، در اين رابطه راه هاي مختلفي وجود دارد ولي مهم آن است كه در راه درمان آن كاملا جدي و قاطع باشيد و آنچه پيشنهاد مي شود را بدون كمترين كاستي به اجرا گذاريد: 1) كاملا به خود مطمئن باشيد كه مي توانيد روحيه خود را تغيير دهيد ولي براي نتيجه گيري عجول نباشيد، بلكه با خود فكر كنيد بايد حداقل يكسال روي خود كار كنيد و اگر چنين كنيد حتما پس از آن دگرگون خواهيد شد. 2) از حساسيت بيش از حد در هر زمينه بپرهيزيد. 3) همواره در هر مساله اي ابتدا از ديگران انتظار بدترين برخورد را داشته باشيد و خود را براي تحمل آن آماده كنيد. اين مساله باعث مي شود برخوردهاي بهتر از مورد انتظار در شما ايجاد خوشنودي نمايد. در حاليكه اگر هميشه انتظار برخورد خوب داشته باشيد چه بسا نتيجه عكس خواهيد گرفت. 4) با خود شرط كنيد كه هيچ گاه و در هيچ شرايطي برخورد تند نداشته باشيد و اگر ناگهان از شما چيزي سرزد خود را جريمه كنيد؛ مثلا تصميم بگيريد - يا در صورت امكان نذر كنيد - كه مثلا اگر بر سر كسي فرياد زديد فلان مبلغ صدقه بدهيد، يا شب نماز شب بخوانيد، و يا يك روز روزه بگيريد. كارآيي اين روش، بسيار بالا است و بسياري از علماي بزرگ بدينسان تمرين عملي و خودسازي نموده اند. 5) از تفريحات سالم و تقويت كننده اراده؛ مانند كوهنوردي و... نيز استفاده كنيد. 6) در تصميم گيريها حتي الامكان با افراد عاقل و پخته مشورت نماييد و از اقدامات عجولانه و مطالعه نشده بپرهيزيد. 7) بيشتر با افراد خوش خلق و غير عصبي معاشرت كنيد. 8) شرح موارد فوق را در جدولي بنويسيد و موارد انجام يا تخلف در هر روز را يادداشت نموده و همواره سعي بر تقليل موارد تخلف نماييد. 9) نتيجه را پس از مدتي گزارش نماييد. در مواردي كه ناراحتي عصبي بر شما فشار وارد مي كند در فضاي آزاد و يا دربسته فرياد بكشيد و با مشت زدن به بالشت و يا اشياء ديگر فشار عصبي را تخليه نماييد. ضمناً به تلاوت قرآن و خواندن نماز بيشتر بپردازيد كه به فرموده قرآن : {Mنماز را در طرف روز بپا داريد و در ساعات تاريكي شب كه البته خوبي و نيكي هاي شما زشتي ها و بدكاريها را از ميدان بيرون مي بردM}، {V(هود، آيه 114)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.