مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21943 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چگونه مي توان در كارها خلوص نيت داشت و كارها را فقط براي رضاي خداانجام داد؟
خلوص نيت محصول معرفت است با شناخت اصولي و عميق از هستي و خداوند آدمي به اين نتيجه خواهيد رسيد كه همه چيز از او است و به او باز مي گردد: {H{/Bإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ {w6-11w}{I2:156I}/}H} آن گاه دل را متوجه او خواهد ساخت و با هيچ چيز و هيچ كس به جاي او حساب باز نخواهد كرد. براي اين منظور بايستي با دو بال معرفت و عمل به پيش رفت تا دل آيينه حق گردد و جز در او تجلي نيابد. تدبر در آيات قرآن به ويژه آيات توحيدي آن و نيز مطالعه سرگذشت اولياي الهي در اين زمينه كارساز است. براي كسب اخلاص راه هاي زير سودمند است: 1- استعانت و طلب اخلاص از حق تعالي و توسل به ائمه طاهرين(ع) در اين رابطه. 2- حتي الامكان عبادات را پنهاني و دور از ديد ديگران انجام دادن. البته اين نبايد مانع حضور در جامعه و جماعات در موارد رجحان بشود. 3- توجه داشتن به اينكه ريا و خودنمايي باعث سوزاندن و هبط عمل است. انسان همواره بايد به خود اين هشدار را بدهد و مواظبت كند كه مبادا به خاطر خوش آمدن ديگران حسنات خود را - كه با زحمت و تلاش بسيار براي آخرت اندوخته - يكجا بسوزاند و نابودسازد و به جاي كسب محبوبيت نزد خلق خدا مبغوض وي گردد. 4- بي ارزشي و پوچي خوش آمد ديگران را در برابر رضاي حق تعالي همواره به خود تفهيم و تلقين كند. با خود بگويد: فرضا همه اعمال مرا ببينند و تحسين كنند عاقبت چه؟ اين تعريفات نهايتا چه سودي دارد و در برابر خسراني كه به بار مي آورد چه ارزشي خواهد داشت؟ 5- توجه به اينكه دل ها و قلوب همه در اختيار رب الارباب است. اوست كه اگر بخواهد و صلاح بداند دل ها را به كسي متوجه مي سازد و اگر بخواهد روي گردان مي سازد. بنابراين تلاش در جهت كسب قلوب بيراهه اي پوچ انتها است. 6- كتاب هاي اخلاقي به ويژه كتاب شريف «چهل حديث» حضرت امام خميني را مطالعه فرماييد. مطالعه كتاب هاي زير نيز به شما توصيه مي شود: 1- ترجمه المراقبات(اعمال السنه)،ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي 2- نامه ها و برنامه ها،علامه حسن زاده آملي 3- در آسمان معرفت،علامه حسن زاده آملي 4- تازيانه سلوك،علامه حسن زاده آملي 5- حكمت عبادات،آيت اللَّه جوادي آملي 6- آيت بصيرت،احمد لقماني براي جلب رضايت پروردگار به چند نكته توجه نمايد: الف) در هر كار ابتدا با خود بينديشد عملي كه مي خواهد انجام بدهد محبوب خداوند است يا نه؟ اگر آن را مطلوب خداوند يافت انجام دهد هر چند بر خلاف خواسته نفس خود باشد و اگر آن را مغضوب پروردگار يافت ترك نمايد هر چند مطابق ميل او باشد. ب ) پس از آنكه عمل صحيح و مرضي خداوند را برگزيد همواره بكوشد آن را كاملا خالص و صرفا براي رضاي او بجا آورد و ريا و خودنمايي كه عمل را به آتش مي كشد در آن راه ندهد. ج ) پس از انجام عمل صالح همواره مواظبت كند كه عجب و خودپسندي يا تكبر و خود بزرگ بيني در او راه نيابد و اين مراقبت را تا آخر عمر تداوم بخشد. زيرا هر اندازه شخص خود را بزرگ بيند نزد خداوند خوارتر است و هر اندازه خود را ذليل و خاضع تر بيند نزد او عزيزتر و گرامي تر است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.