مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22046 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:32

تعريف عرفان نظري و عملي چيست؟
عرفان نظري نوعي جهان بيني و جهان شناسي و عرفان عملي نوعي سلوك و رفتار است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: آشنايي با علوم اسلامي، شهيد مطهري، ج 1 (فلسفه و عرفان).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.