مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22047 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا هفت شهر عشق كه در ادبيات ما آمده، منشأ عرفاني دارد؟
هفت شهر عشق منشأ عرفاني دارد و شامل سفر اول و سفر دوم از اسفار اربعه مي گردد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- ديدار با سيمرغ، دكتر پورنامداريان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 2- رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم با مقدمه و شرح علامه آيت اللَّه سيد محمد حسين حسيني طهراني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.