مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22048 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

تقوا يعني چه و چگونه آن را مي توان تقويت كرد؟
تقوا؛ يعني، قدرت كنترل نفس به گونه اي كه محرمات را ترك كرده و به واجبات عمل نمايد. براي تقويت تقوا بايد در دو بعد نظري و عملي اقدام نمود. در بعد نظري با تقويت مباني عقيدتي، به ساختمان و چهارچوب عقايد استحكام بخشيد و سپس با عمل، در راسخ تر شدن آنها كوشيد. در اين زمينه مطالعه منظم كتاب هاي زير توصيه مي شود: 1- گناهان كبيره،شهيد دستغيب 2- جهان بيني اسلامي،شهيد مطهري 3- نامه ها و برنامه ها،حسن زاده آملي 4- نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي،مهدوي كني آنچه در بعد عملي مي توان ارائه نمود آن است كه: عمل به تكاليف ديني، بهترين و كامل ترين راه براي نيل به درجه تقوا است. قرآن مجيد درباره روزه مي فرمايد: «روزه بر شما واجب شد چنان كه بر پيشينيان شما واجب گشت، باشد كه تحصيل تقوا كنيد» و در آيه ديگر فرموده است: «از صبر و نماز كمك بگيريد». براي دوري از گناه بايد عزم جدي و راسخ بر ترك آن گرفت و حتي خيال آن را هم در سر نپروراند. با مطالعاتي پيرامون معاد و عواقب وخيم گناه و دور ساختن خود از عوامل محرك و تحفظ بر عبادات مي توان تا حدودي نفس خود را در برابر وسوسه هاي شيطاني آسيب ناپذير ساخت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.