مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22049 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

منظور از حجاب اكبر بودن علم چيست؟
يعني اگر دانش آدمي همراه با تهذيب نفس و خودسازي نباشد در راه خدمت به خدا و خلق او و ترقي روحي و معنوي خود عالم قرار نمي گيرد و مورد سوء استفاده شيطان واقع مي شود در نتيجه ممكن است موجب غرور و خودبزرگ بيني و حسادت و امثال آن گردد و حجاب رسيدن انسان به خدا شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.