مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22050 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

كتاب تذكره الاوليأ نوشته كيست و آيا مطالب آن را بايد باور كرد؟
كتاب تذكرةالاوليا نوشته شيخ عطار نيشابوري است. بايد دانست كه باور تمام چنين مطالبي لازم و واجب نيست ولي بنا بر فرموده امام راحل اگر انسان مقامات عرفا را باور نمي تواند بكند انكار نيز ننمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.