مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22051 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

منظور از روزه سخن چيست؟
منظور از روزه سخن، حرف نزدن است، به عنوان مثال حضرت مريم هنگام تولد حضرت عيسي به اين روزه مأمور گشت ولي در شريعت اسلام اين عمل به عنوان عبادت مشروع نمي باشد و مربوط به موارد خاصي بوده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.