مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22139 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خصوصيات منتظر واقعي و بهترين عمل در زمان غيبت چيست؟
منتظر واقعي مهدي(عج)بايد چندين خصوصيت داشته باشد: 1- عمل به تكاليف ديني منتظر واقعي بايد تمام وظايف ديني و احكام الهي را نجام دهد در مرحله اول نه يك واجب از او ترك شود ونهه يك حرام از او صادر شود. 2- محزون بودن به علت محروم بودن از زيارت آن وجود مبارك {Hعزيز علي ان اري الخلق و لاتري و لا اسمع لك حسيساً و لا نجوي...H}؛{M بر من گران است كه خلق را ببينم و تو ديده نشوي و سخن آشكار و پنهان تو را نشنوم M}»، {V(دعاي ندبه)V}. 3- انتظار فرج آن حضرت، در روايات متعدد داريم كه در زمان غييبت امام زمان(ع) بهترين اعمال انتظار فرج است «سفينة البحار شيخ عباس قمي ماده نظر» اينجا نياز به توضيح دارد كه چرا بهترين اعمال انتظار فرج است. فرج؛ يعني، نصرت و پيروزي و گشايش و مقصود نصرت و پيروزي حكومت عدل علوي بر حكومت هاي كفر و شرك و بي داد است پيروزي عدل گستري كه به رهبري امام عصر(عج) تشكيل مي گردد بنابراين انتظار فرج يعني انتظار تحقق يافتني اين آرمان بزرگ و جهاني است و منتظر حقيقي كسي است كه حقيقتاً خواهان تشكيل چنين حكومتي باشد و اين خواسته آن گاه جدي و راست است كه شخص منتظر عامل به عدل و گريزان از ستم و تباهي باشد و گرنه انتظار فرج در حد يك ادعا و شعار بي محتوا باقي خواهد بود ازاين رو در روايات آمده است كه انتظار فرج خود فرج است زيرا كسي كه حقيقتاً منتظر فرج و ظهور حجت خدا و تاًسيس حكومت عدل گستر اوست زندگي خود را بر پايه عدل و داد استوار مي سازد و او انساني است كه حضور و غيبت امام در نحوه رفتار و سير و سلوكش تفاوتي ندارد و قبل از تشكيل حكومت عدل او چنين حكومتي را در زندگي خود پايدار ساخته است بنابراين انتظار فرج حقيقي ريشه در معرفت به حق و عدل و ايمان و عشق به آن دارد و آثار آن نيز در عمل نمايان مي گردد و چنين حقيقت اصيل و عميقي با لفظ و شعار به دست نمي آيد و با بي تفاوتي و بي اعتنايي نسبت به مقدمات ديني و رسالت هاي انساني در تعارض و تناقض است از اين جا نادرستي يك تفسير از انتظار فرج روشن مي شود زيرا بعضي بر اين تصور خام هستند كه انتظار فرج يعني بي تفاوتي نسبت به آنچه در جوامع بشر مي گذرد و دست روي دست گذاشتن به اميد اينكه امام زمان ظهور كند و آنهارا اصلاح نمايد. انتظار فرج تعهدآفرين و مسؤوليت ساز است و با بي تفاوتي و بي اعتنايي به سرنوشت بشر و حقيقت و فضليت منافات دارد. انتظار فرج يعني: الف) معرفت امام معصوم و عادل و پيشواي فضيلت. ب) ايمان به امامت و قيادت رهبري الهي و عدالت پيشه. ج) عشق به عدالت وارزش هاي انساني. ه) اميد به آينده اي روشن و نويد بخش. ك) تلاش براي برقراري حكومتي عدل پيشه و عدل گستر. ح) رعايت موازين و قوانين ديني و اخلاقي. خ) داشتن روحيه تعهد و مسؤوليت پذيري. اين انتظار فرج است كه بهترين اعمال و بهترين عبادت است و چنين منتظري، مقامي عالي دارد و هر گاه در زمان غيبت از دنيا برود به منزله كساني است كه پس از ظهور حضرت حجت(عج) زنده و تحت فرمان او در راه خدا جهاد مي كنند، {V(بحارالانوار ج 52 ص 125 - ره توشه راهيان نور، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم چاپ اول تيرماه 1374 ص 193-190 با تصرف)V}. 4- دعا براي حفظ وجود مبارك آن حضرت و تعجيل در ظهور او مثل همان دعاي مشهور فرج و موارد ديگر.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.