مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22143 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با برادران اهل سنت چگونه بحث و معاشرت كنيم؟
رعايت چند نكته در اين رابطه ضروري است: 1- آشنايي كامل با مكتب تشيع و تفاوت هاي اساسي آن با اهل سنت، در اين زمينه، بايد اولاً مطالعات خود را بيشتر كنيد و ثانياً با دانشمندان با تجربه در اين زمينه ارتباط داشته باشيد تا هم سؤال هاي خود را بپرسيد و هم آرام آرام شيوه هاي بحث در اين گونه مسائل را دريابيد. 2- حسن رفتار و پرهيز از تحريك تعصبات مذهبي، همان گونه كه قرآن، اخلاق نيكوي پيامبر را مايه گرايش مردم به دين معرفي كرده است، اخلاق نيكوي شما نيز مي تواند وسيله استحكام ايمان اطرافيان و علاقه ديگران به مكتب تشيع و ما شود. 3- پس از مطالعه منابع معرفي شده، ايجاد سؤال روشنگرانه و دلسوزانه - و نه از روي تعصب و مخالفت - اولين قدم براي هدايت گري است. در اين زمينه هرگز نبايد منتظر پاسخ سريع باشيد، بلكه بايد فرصت كافي براي تفكر و مطالعه به دوستان غيرشيعه خود بدهيد. در زير، فهرستي از كتاب هاي مناسب براي دانشجويان معرفي مي گردد كه با مطالعه آنها راه تحقيقات بيشتر براي شما باز خواهد شد. 1- معارف اسلامي از ديدگاه دو مكتب (ترجمه كتاب معالم المدرستين)، علامه سيد مرتضي عسگري، ترجمه: دكتر جليل تجليل 2- فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي، جعفر سبحاني، انتشارات توحيد 3- مناظرات (ترجمه المراجعات)، سيد شرف الدين عاملي، ترجمه حيدر قلي بن نورمحمدخان 4- شيعه پاسخ مي دهد، سيد رضا حسيني نسب، نشر مشعر 5- ترجمه الغدير، علامه اميني 6- آنگاه هدايت شدم، دكتر تيجاني سماوي 7- اهل سنت واقعي كيست؟ دكتر تيجاني 8- منشور عقايد اماميه، جعفر سبحاني، انتشارات توحيد 9- شبهاي پيشاور، سلطان الواعظين شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.